|  DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    GRMIS    |    ADMINISTRACIJA  
MUNERA 3


 

Prijava
KONTAKTNE INFORMACIJE

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
Grm Novo mesto - 
center biotehnike in turizma  
Sevno 13
8000 Novo mesto
Tel: 07 39 34 734
Fax: 07 39 34 710
e-mail: referat-grm@guest.arnes.si

URADNE URE REFERATA:
vsak delovnik od 9:00 do 10:30,
petek tudi od 14:00 do 16:00.
VIZITKA

Nahajate se tukaj

  GOVORILNE URE

  Govorilne ure za ŠTUDENTE VIŠJE STROKOVNE ŠOLE,

  PROGRAM GOSTINSTVO IN TURIZEM, PROGRAM UPRAVLJANJE PODEŽELJA IN KRAJINE, PROGRAM NARAVOVARSTVO

  V času počitnic in praktičnega izobraževanja se je potrebno predhodno naročiti na govorilne ure!
   

  Z.ŠT PREDAVATELJ
  (Priimek in ime)
  PREDMET DAN TERMIN, ČAS,
  URA
  KABINET, UČILNICA  TEL. E-POŠTA
  1 SIS, PIS  
  Zdovc Matej
  STROKOVNA INFORMATIKA IN STATISTIČNE METODE VREDNOTENJA
   
  POSLOVNA INFORMATIKA S STATISTIKO
  četrtek
   
  Lahko tudi izven govorilnih ur, po predhodnem dogovoru
  Ob 13.00 Zbornica višje šole (prizidek, 1. nadstropje) / matej.zdovc@guest.arnes.si
  2 EMP  
  dr. Turnšek Mikačić Marija
  EKONOMIKA IN MENEDŽMENT PODJETIJ
   
   
  Po dogovoru   po dogovoru Zbornica višje šole (prizidek, 1. nadstropje) 041 / 622 548   mikacic2007@gmail.com
  3 EKP Metka Kogovšek, mag.ekon.ved. EKONOMIKA PODJETJA Po predhodnem dogovoru Po predhodnem dogovoru Prizidek 1. nadstropje (pisarna nasproti ravnateljice VSŠ) 031/390-725 metka.kogovsek@guest.arnes.si
   
  4 OIP Milena Bartelj, mag. ORGANIZACIJA IN POSLOVANJE Po dogovoru Po dogovoru računovodstvo šole 07 39 34 713  milena.bartelj@guest.arnes.si
   
  5 STJ-N Cerovšek Jožica STROKOVNA TERMINOLOGIJA V NEMŠKEM JEZIKU Po dogovoru Po dogovoru Kabinet tujih jezikov (ANJ, NEJ) 040 849 251 jozica.cerovsek@guest.arnes.si
  6 RPR, VRF, GSV,  EPH, 
  GKO, TRB
  dr. Colarič Bajc Mateja RASTLINSKA PRIDELAVA IN REJA

  VARSTVO RASTLIN S FITOFARMACIJO

  GOSPODARJENJE V SADJARSTVU IN VINOGRADNIŠTVU

  GOJENJE IN UPORABA KORISTNIH ORGANIZMOV

  EKOLOŠKA PRIDELAVA HRANE

  TRAJNOSTINI RAZVOJ Z IZBRANIMI POGLAVJI BIOLOGIJE

  po  dogovoru  po dogovoru Zbornica višje šole (prizidek, 1. nadstropje) 07/39 34 736 zbornica višje šole
   
  mateja.colaric@guest.arnes.si
   
   
  7 PSV Hlebec Vida, 
  ravnateljica Kmetijske šole in bioteh.gimn.
  POSLOVNO SPORAZUMEVANJE IN VODENJE
   
  Po predhodnem dogovoru Po predhodnem dogovoru Pisarna 07/39 34 700 tajnica
  07/39 34 704
  pisarna
  vida.hlebec@guest.arnes.si
  8 OIP Hrovat Tone,
  direktor
  ORGANIZACIJA IN POSLOVANJE Po predhodnem dogovoru Po predhodnem dogovoru Pisarna 07/39 34 700 tajnica
  07/39 34 705
  pisarna
  tone.hrovat@guest.arnes.si
                   
  9 STJ-A dr. Divjak Alenka STROKOVNA TERMINOLOGIJA V ANGLEŠKEM JEZIKU torek 11:45-12:45 Kabinet angleščina 041 740 832 alenka.divjak@guest.arnes.si
   
  10 RPZ, PIT Majer Cuk Marja RAZVOJ PODEŽELJA Z ZAKONODAJO
   
  PODJETNIŠTVO IN TRŽENJE
  Po predhodnem dogovoru Po predhodnem dogovoru Zbornica višje šole (prizidek, 1. nadstropje) 031 309 090 mmcuk12@gmail.com
   
  11 GPV, RŠP
  TOVE-PIP,
  PIT
  dr. Podgoršek Jože GOSPODARJENJE V POLJEDELSTVU IN VRTNARSTVU
  UPRAVLJENJE Z REKREACIJSKIMI IN ŠPORT. POVRŠINAMI
   
  TEHNOLOGIJE OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE-PROSTO IZBIRNI

  PODJETNIŠTVO IN TRŽENJE

  po dogovoru po dogovoru po dogovoru 031/376 336
   
   
  joze.podgorsek@gov.si
   
  12 GŽI, RPR, PRI Trobec Urška GOSPODARJENJE V ŽIVINOREJI

  RASTLINSKA PRIDELAVA IN REJA

  PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE ZA UPK

  Po predhodnem dogovoru   Kabinet (Dijaški in študentski dom, pritličje) 031/ 719-332,
  07/39 34 726 kabinet
  urska.trobec@guest.arnes.si
  13 VIN, HOK dr. Julij Nemanič VINARSTVO
   
   
  HARMONIJA OKUSOV
  Po dogovoru, ali v času predavanj Po dogovoru, ali v času predavanj Predavalnica 2. nadstropje Hiša Kulinarike (Gostišče na trgu) /  julij.nemanic@a1mail.si

   

  14 PRI, PIT Angelca Hrovat ORGANIZATORKA PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA ZA UPK

  PODJETNIŠTVO IN TRŽENJE

  sreda 8h -12h Kabinet (Dijaški in študentski dom, pritličje) 041 385 760
  07/ 39 34 730 kabinet
  angelca.hrovat@guest.arnes.si
   
  15 TKJ, TRB, EPH, PRI Barbara Turk TRENIRANJE KONJ IN UČENJE JAHANJA
   
  EKOLOŠKA PRIDELAVA HRANE

  TURIZEM IN REKREACIJA NA PODEŽELJU

  TRAJNOSTNI RAZVOJ Z IZBR.POGL.BIO.

  ORGANIZATOR PRATKIČNEGA IZOBRAŽEVANJA ZA NAR
   

  Vsaka prva sreda, po vnaprešnjem dogovoru po dogovoru Kabinet za biotehnologijo (prizidek, 2 nadstropje) 07/39 34 738
  Kabinet
  051 638 184
  barbara.turk@guest.arnes.si
   
  16 TGK, DTD, dr. Lea Kužnik TURISTIČNA GEOGRAFIJA IN KULTURNA DEDIŠČINA
   
  DOPOLNILNE TURISTIČNE DEJAVNOSTI
   
  Po predhodnem dogovoru     / lea.kuznik@gmail.com
   
  17 PPR mag. Ivanka Medvešček PRAVNI PREDPISI 15 min. pred predavanji, oz. po predhodnem dogovoru Po dogovoru Zbornica višje šole (prizidek, 1. nadstropje)   imedvescek@gmail.com
   
  18 EKT, OPM mag. Jože Hočevar EKONOMIKA TURIZMA
   
  OSNOVE PROJEKTNEGA MENEDŽMENTA
  Po dogovoru Po dogovoru Zbornica višje šole (prizidek, 1. nadstropje)  / Joze.hocevar@terme-catez.si
   
  19 ZET, RPZ, EPH Helena Jurše Rogelj,
  ravnateljica VSŠ
  ZAKONODAJA IN ETIKA S PODROČJA NARAVE, OKOLJA IN PROSTORA

  RAZVOJ PODEŽELJA Z ZAKONODAJO

  EKOLOŠKA PRIDELAVA HRANE

  Po dogovoru Po dogovoru pisarna (prizidek, 1. nadstropje) 041 990 332 helena.j.rogelj@gmail.com
   
  20 OKU, PRI, WEL, PPO, PHT, DTD mag. Sebastjan Repnik OSNOVE KUHARSTVA
   
  ORGANIZATOR  PRAKTINEGA IZOBRAŽEVANJA ZA GT
   
  WELLNESS TURIZEM- PROSTO IZBIRNI
   
  POSLOVANJE PRENOČITVENIH IN PREHRAMBENIH OBRATOV
   
  POSLOVANJE HOTELOV IN TURISTIČNIH AGENCIJ
   
   
  DOPOLNILNE TURISTIČNE DEJAVNOSTI
  Po dogovoru Po dogovoru Kabinet (Dijaški in študentski dom, pritličje) 07/39 34 708 kabinet
  041 767 654
  sebastjan.repnik@gmail.com
   
  21 EMP Mojca Kogovšek, mag.ekon.ved. EKONOMIKA IN MENEDŽMENT PODJETIJ
   
  Po predhodnem dogovoru Po predhodnem dogovoru Prizidek 1. nadstropje (pisarna nasproti ravnateljice VSŠ) 041 623-259 mojca.kogovsek2@guest.arns.si
   
   
  22 VDŽ Jana Goršin Fabjan, dr.vet.med. ZDRAVSTVENO VARSTVO DOMAČIH ŽIVALI 1. sreda v mescu
  ali
  po predhodnem dogovoru vsaj 2 dni pred želenim terminom
  med 13.00 in 13. 45  Kabinet za biotehnologijo in lab. vaje  (prizidek, 2. nadstropje) 07/39 34 738
  kabinet
  jana.gorsin@gmail.com
   
  23 TTU Janja Blatnik TRŽENJE V TURIZMU Po dogovoru, pred ali po predavanjih Po dogovoru / / janjablatnik@siol.net
   
  24 HIP, OGS Anica Pajer HRANA IN PIJAČE
  OSNOVE GASTRONOMIJE
  po predhodnem dogovoru Po dogovoru Zbornica višje šole (prizidek, 1. nadstropje) 07/ 39 34 736 zbornica višje šole
  07/37 31 622
  zbornica SŠGT
   
  anica.pajer1@guest.arnes.si
   
  25 LMK Marko Glušič LOGISTIKA IN MEHANIZACIJA V KMETIJSTVU Po dogovoru Po dogovoru / 031 383-480 Marko.glusic@gmail.com
   
  26
   
  STJ-3 (ITA)
  ITA- PIP
  Pegam Polona STROKOVNA TERMINOLOGIJA V ITALIJANSKEM JEZIKU Po dogovoru Po dogovoru ali v času predavanj / / polonapegam@gmail.com
   
  27  VBR mag. Urška Ogrinc VREDNOTENJE BIOTSKE RAZNOVRSTVNOSTI torek 14.00 Kabinet biotehniška področja
  (dijaški in študentski dom – pritličje)
  07/ 39 34 728 kabinet
  040-282-744.
   ursa.ogrinc@gmail.com
   
  28 VNP mag. Tina Mikuš
  (sodelavci: Peter Skoberne, Andrej Sovinc)
  VAROVANJE NARAVE IN UREJANJE PROSTORA Med letom po dogovoru, v času predavanj 
  po ali pred predavanji
  po dogovoru Zbornica višje šole (prizidek, 1. nadstropje) / tina.mikus@gmail.com
   
  29 ADO Irena Kurajić ABIOTIČNI DEJAVNIKI OKOLJA IN EKOTOKSIKOLOGIJA Po dogovoru (najmanj 2 dni pred želenim terminom) Po dogovoru
  (najmanj 2 dni pred želenim terminom)
  Kabinet za biotehnologijo in lab. vaje  (prizidek, 2. nadstropje) 07/ 39 34 738 kabinet irena.kurajic@gmail.com
   
  30 REK
  TOVE- PIP
  Anton Goršin RAVNOVESJA EKOSISTEMOV
   
  TEHNOLOGIJE OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE-PROSTO IZBIRNI
  po dogovoru po dogovoru Zbornica višje šole (prizidek, 1. nadstropje) 031 413 366 anton.gorsin@guest.arnes.si
   
  31 PSV Mitja Turk POSLOVNO SPORAZUMEVANJE IN VODENJE- vaje Vsak prvi četrtek v mesecu 9.00-10.00 Kabinet družboslovci (Dijaški in štud.dom, pritličje – 3 vrata desno) 07/ 39 34 732 kabinet grmcan@gmail.com
   
                   
  32 TRB Primož Mavsar TRAJNOSTNI RAZVOJ Z IZBRANIMI POGLAVJI BIOLOGIJE- 
   
  Po dogovoru Po dogovoru / / primozmusa@hotmail.com
   
   
  33 OKU, OGD Anica Oblak Janko OSNOVE KUHARSTVA

  ORGANIZACIJA GOSTINSKIH DOGODKOV

  Po predhodnem dogovoru Po predhodnem dogovoru / 031 607 379 anica.o.janko@gmail.com
   
  34 OST, OGD Franci Mežič OSNOVE STREŽBE

  ORGANIZACIJA GOSTINSKIH DOGODKOV

  Po dogovoru Po dogovoru Hiša Kulinarike (Gostišče na trgu) 031 387-199 franci.mezic@gmail.com
  franci.mezic.grmnm@gmail.com

   
   

  35 HOK
  VIN
  Anton Pezdirc HARMONIJA OKUSOV
  VINARSTVO
  Po dogovoru Po dogovoru   / antonpezdirc58@gmail.com
   
  36 OGD, DTD
  TRP
  dr. Lea Marija Colarič Jakše

  ORGANIZACIJA GOSTINSKIH DOGODKOV

  sreda
  ali po dogovoru
  8:00 - 9:30

  po predhodni najavi

  referat visoke šole (prizidek, 1. nadstropje) / lea.colaric-jakse@vsgrm.unm.si
   
                   
  37 VIN, GSV France Absec VINARSTVO Po dogovoru Po dogovoru Pisarna  07 /39 34 733 france.absec@guest.arnes.si

   

  Laboratorij: Nina Gerjevič, kabinet: 07/ 39 34 738
  Knjižnica Grm: Anica Možina, 07 39 34 717; anica.mozina@guest.arnes.si
  Knjižnica SŠGT: Marija Turk, 07/ 33 21 628; marija.turk1@guest.arnes.si