|  DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    GRMIS    |    ADMINISTRACIJA  

Nahajate se tukaj

  ORGANI ŠOLE

  Predavateljski zbor - št. leto 2016/17: (predavatelji: Absec France, Blatnik Janja, Cerovšek Jožica, Colarič Bajc Mateja,Divjak Alenka, Glušič Marko, Goršin Anton, Goršin Fabjan Jana, Hlebec Vida, Hočevar Jože, Hrovat Angelca, Hrovat Tone, Jurše Rogelj Helena, Kamnikar Jerneja, Kogovšek Metka, Kogovšek Mojca, Kurajić Irena, Kužnik Lea, Majer Cuk Marja, Medvešček Ivanka, Mikuš Tina, Nemanič Julij, Ogrinc Urška, Pajer Anica, Podgoršek Jože, Repnik Sabastjan, Trobec Urška, Turk Barbara, Turnšek Mikačić Marija, Zdovc Matej)
  Študijska komisija
  Študijsko komisijo (Vida Hlebec, predsednica, Sebastjan Repnik, član, Angelca Hrovati, članica, Marija Turnšek Mikačić, članica), mandat: do 30.9.2017.
  Poslovnik o delu ŠK-V.2.pdf
  Komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti (Sebastjan Repnik, predsednik, Angelca Hrovat, članica, Helena Jurše Rogelj, članica, Mateja Colarič Bajc, Barbara Turk, Irma Svetec Hudoklin, članica, Manca Kavšček, predstavnica študentov, Urška Gregorič, predstavnica študentov)
  Poslovnik kakovosti VSŠ.pdf
  Strateški svet (Marija Kovačič, predsednica, Jože Hočevar, predavatelj, Jože Podgoršek, predavatelj, Urška Trobec, predavateljica, Jure Vončina, (Tehnogozd, d.o.o.) Jože Simončič (Kartuzija Pleterje), Gal Melita, študentka, Jakše Aljaž, študent)
  VSŠ_GRM NM - Poslovnik Strateškega sveta.doc
  Strokovni aktivi 

  Zap. št. Ime strokovnega aktiva Vodja Predmetna področja
  1. STROKOVNI AKTIV VSŠ ZA KMETIJSTVO dr. Mateja Colarič Bajc in Urška Trobec rastlinska pridelava, reja živali,
  2. STROKOVNI AKTIV VSŠ ZA ŽIVILSTVO IN GOSTINSTVO Anica Pajer in Anica Oblak Janko gastronomija, strežba, kuharstvo, predelava
  3. STROKOVNI AKTIV VSŠ ZA TURIZEM mag. Sebastjan Repnik turizem
  4. STROKOVNI AKTIV VSŠ ZA NARAVOVARSTVO Barbara Turk in mag. Urška Ogrinc  
  5. STROKOVNI AKTIV VSŠ ZA PODROČJA EKONOMIKE, POSLOVANJA, TRŽENJA, POSLOVNEGA SPORAZUMEVANJA, ZAKONODAJE Mojca Kogovšek, mag. ekon. ved ekonomika, poslovanje, trženje, poslovno sporazumevanje, zakonodaja
  6. STROKOVNI AKTIV VSŠ ZA PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE Angelca Hrovat praktično izobraževanje
  7. STROKOVNI AKTIV VSŠ  - STROKOVNA SKUPINA ZA RAZVOJNO - RAZISKOVALNO DELO, ZA SPREMLJANJE IN IZVAJANJE SKP IN EU PROJEKTE Helena Jurše Rogelj  

  Študentski svet 
  Primož Janc, predsednik, Nika Čadonič, Urška Gregorič, Klemen Metelko, Tomaž Jerman

  Predstavniki višje strokovne šole v Svetu zavoda
  Renata Brzin (predstavnica višje šole in skupnih služb),
  Nika Čadonič, Primož Janc, Klemen Metelko (študenti),
  Marija Kovačič (predsednica Strateškega sveta VSŠ)