|  DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    GRMIS    |    ADMINISTRACIJA  

Nahajate se tukaj

  GRADIVA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM

  1. letnik:
  POSLOVNO SPORAZUMEVANJE IN VODENJE

  Predavateljica Vida Hlebec, prof.
  http://www.vs.grm-nm.si/studenti/gradiva/za_nar#overlay=node/72/edit
  TURISTIČNA GOEGRAFIJA IN KULTURNA DEDIŠČINA
  Predavateljica doc. dr. Lea Kužnik
  ucbenik TGK.pdf
  OSNOVE STREŽBE
  TRENDI V GOSTINSTVU Franci Mežič.pptx
  OSNOVE KUHARSTVA
  Predavatelj mag. Sebastjan Repnik, spec.

  prosojnice 1. predavanje OKU.ppt

  prosojnice 2. predavanje OKU.ppt

  prosojnice 3. predavanje OKU.ppt

  prosojnice 4. predavanje OKU.ppt

  prosojnice 5. predavanje OKU.ppt

  prosojnice 6. predavanje OKU.ppt

  UČBENIK Osnove_kuharstva-Kopina.pdf

  2. letnik:
  ORGANIZACIJA GOSTINSKIH DOGODKOV

  Predavateljica Jerneja Kamnikar, mag.
  UČBENIK ORGANIZACIJA GOSTINSKIH DOGODKOV.doc
  ORGANIZACIJA GOSTINSKIH DOGODKOV- Kamnikar.pdf
  TRŽENJE V TURIZMU
  Predavateljica Janja Blatnik, univ.dipl.ekon.
  TRŽENJE V TURIZMU 2012-2013 -študijsko gradivo-GRM.pdf ( še vedno veljavno)
  trženje v turizmu naslovnica GRM.pdf 
  TRŽENJE V TURIZMU- VAJE.doc
  plan tržnih aktivnosti prazna tabela formula.xlsx
  prazna tabela -plan nočitev - formula .xls
  IZPITNA VPRAŠANJA - TRŽENJE V TURIZMU.doc
  TTU.pptx


  DOPOLNILNE TURISTIČNE DEJAVNOSTI

  Predavateljica: doc.dr. Lea Kužnik

  DTD ucbenik.pdf
  WELLNESS TURIZEM
  Predavatelj mag. Sebastjan Repnik, spec.
  Učbenik_Wellness turizem_Repnik VSŠ GRM-1.pdf
  prosojnice - 1. predavanje.ppt
  prosojnice - 2. predavanje.ppt
  prosojnice - 3. predavanje.ppt
  prosojnice - 4. predavanje.ppt
  prosojnice - 5. predavanje .ppt
  prosojnice - 6. predavanje.ppt
  prosojnice - 7. predavanje.ppt
  prosojnice - 8. predavanja.ppt
  prosojnice - 9. predavanja.ppt
  prosojnice - 10. predavanja.ppt
  prosojnice - 11. predavanja.ppt
  prosojnice - 12. predavanja.ppt
  prosojnice - 13. predavanje.ppt
  WELLNESS TURIZEM 1. VAJE.ppt
  WELLNESS TURIZEM 2. VAJE.ppt
  WELLNESS TURIZEM 3. VAJE.ppt
  WELLNESS TURIZEM 4. VAJE.ppt
  WELLNESS TURIZEM 5. VAJE.ppt
  WELLNESS TURIZEM 6. VAJE.ppt
  WELLNESS TURIZEM 7. VAJE.ppt
  WELLNESS TURIZEM 8. VAJE.ppt
  WELLNESS TURIZEM 9. VAJE.ppt
  WEL.1.poglavje.pdf
  WEL.2.poglavje.pdf
  WEL.3.poglavje.pdf
  WEL.4.poglavje.pdf
  WEL.5.poglavje.pdf
  WEL.6.poglavje.pdf
  WEL.7.poglavje.pdf
  WEL.8.poglavje.pdf
  WEL.9.poglavje.pdf
  WEL.10.poglavje.pdf