|  DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    GRMIS    |    ADMINISTRACIJA  
Prijava
KONTAKTNE INFORMACIJE

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
Grm Novo mesto - 
center biotehnike in turizma  
Sevno 13
8000 Novo mesto
Tel: 07 39 34 734
Fax: 07 39 34 710
e-mail: referat-grm@guest.arnes.si

URADNE URE REFERATA:
vsak delovnik od 9:00 do 10:30,
petek tudi od 14:00 do 16:00.
VIZITKA

Nahajate se tukaj

    GRADIVA ZA UPRAVLJANJE PODEŽELJA IN KRAJINE

    PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE
    Organizatorica Angelca Hrovat, univ.dipl.inž.kmet.
    Poročilo o delu.doc
    Gradivo UPK Model za sem. nalogo Delovno mesto, ki sem si ga sam ustvaril.doc

    1.letnik:
    POSLOVNO SPORAZUMEVANJE IN VODENJE
    Predavatelica Vida Hlebec, prof.
    http://www.vs.grm-nm.si/studenti/gradiva/za_nar#overlay=node/72/edit
    EKONOMIKA IN MENEDŽMENT PODJETIJ
    Predavateljica dr. Marija Turnšek Mikačić
    Ekonomika_in_menedzment_podjetja-Turnsek.pdf

    2.letnik:
    ORGANIZACIJA IN POSLOVANJE
    Predavatelj: Tone Hrovat, univ.dipl.inž.kmet.
    prezentacija.pdf
    Predstavitev ORGANIZACIJA2016.pptx
    vprašanja za izpit iz OIP2016.doc
    LOGISTIKA Grm NM.pptx