|  DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    GRMIS    |    ADMINISTRACIJA  

Nahajate se tukaj

  OBJAVA ZAGOVOROV

  Poletni termin za zagovor diplomskih nalog bo v petek, 7.7.2017 ob 8:00 uri v P3. Za pripravo bo učilnica bo na voljo od 7:30 dalje. Študente, mentorje in ostale slušatelje prosimo, da ne zamujajo.

  ŠTUDENT/KA NASLOV DIPLOMSKE NALOGE KOMISIJA
  GLAVIČ JOŽE60330-03-141068-0072
  UPK
  DELOVNO MESTO, KI SEM SI GA USTVARIL SAM - PRIREJA IN PREDELAVA MLEKA  
  Predsednik/ca: Vida Hlebec
  Mentor/ica: Angelca Hrovat
  Član/ica: Jana Goršin Fabjan
  GRUDNIK PETRA141069-0073
  UPK
  DELOVNO MESTO, KI SEM SI GA USTVARILA SAMA - HLEV S ŠPORTNIMI KONJI Predsednik/ca: Vida Hlebec
  Mentor/ica: Angelca Hrovat
  Član/ica: Jana Goršin Fabjan
  Somentorica: Barbara Turk
  KARLIČ KATJA141073-0074
  UPK
   
  PROIZVODNJA IN MIKROBIOLOŠKA ANALIZA DOMAČIH SADNIH BAZ ZA JOGURT Predsednik/ca: Vida Hlebec
  Mentor/ica: Jana Goršin Fabjan
  Član/ica: Angelca Hrovat
  NAHTIGAL MARKO300255-0031
  NAR
  RABA OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE V VASEH VRH, VRHOVO, GORNJI KRIŽ IN DOLNJI KRIŽ Predsednik/ca: Vida Hlebec
  Mentor/ica: Anton Goršin
  Član/ica: Angelca Hrovat
  VIRC ANJA                300212-0032
  NAR
  PREGLED OBROČKOVALNE DEJAVNOSTI PTIC V SLOVENIJI S PREDLAGANIMI SMERNICAMI OBROČKANJA V PRIHODNOSTI Predsednik/ca: Vida Hlebec
  Mentor/ica: Anton Goršin
  Član/ica: Angelca Hrovat
   

  NASLEDNJI ZAGOVOR:
  V trdo platno vezane diplomske naloge skupaj s predpisanimi obrazci in prijavo na zagovor oddane v referatu do četrtka 16.11. 2017  bodo zagovorjane v rednem jesenskem terminu za zagovore diplomskih nalog in sicer v obdobju od 22.11. do 28.11. 2017. Točen datum zagovora se glede na možnosti študijskega procesa in mentorjev sproti uskladi oz. spremeni, vendar brez večjih odstopanj.

  Zaradi uskladitve točnega datuma zagovorov, potencialne študente za zagovor prosimo, da se vnaprej (vsaj 14 dni) javijo v referat.