|  DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    GRMIS    |    ADMINISTRACIJA  
Prijava
KONTAKTNE INFORMACIJE

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
Grm Novo mesto - 
center biotehnike in turizma  
Sevno 13
8000 Novo mesto
Tel: 07 39 34 734
Fax: 07 39 34 710
e-mail: referat-grm@guest.arnes.si

URADNE URE REFERATA:
vsak delovnik od 9:00 do 10:30,
petek tudi od 14:00 do 16:00.
VIZITKA

Nahajate se tukaj

  ŠTUDIJSKI KOLEDAR

  PROGRAM UPRAVLJANJE PODEŽELJA IN KRAJINE, GOSTINSTVO IN TURIZEM, NARAVOVARSTVO    
  KOLEDAR ZA ŠTUDIJSKO LETO 2016/2017

  1. LETNIK

  3. in 4. oktober 2016 Uvodna dneva (sprejem študentov – Uvodni dan in Živilski dan)
  5. oktober 2016 1. karierni dan: Moje delo
  5. do 12. oktober 2016 Projektni teden – za 1. letnik rednega študija, ki je del rednega pedagoškega procesa (podrobnosti so v programu projektnega tedna)
  17. oktober 2016 Začetek rednih predavanj za študente 1. letnika rednega in izrednega študija NAR, UPK in GT
  13. in 14. oktober 2016 Srečanje gospodarstvenikov Rusije in mednarodna znanstvena konferenca "Logistika v verigi prehrane in okolja"
  13., 14. in 15. oktober 2016 Dnevi odprtih vrat
  14. oktober 2016 Praznovanje 130 letnice in ob 11.00 Proslava ob praznovanju
  15. oktober 2016 Dan odprtih vrat, Konferenca in srečanje Grmčanov.
  17. oktober 2016 Začetek rednih predavanj za študente 1. letnika rednega študija NAR, UPK ter študente izrednega študija NAR, UPK in GT
  31. oktober do 4. november 2016 Jesenske počitnice
  november - februar Promocija VSŠ zaključnim letnikom
  10. november 2016 2. karierni dan (srečanje z delodajalci, karierni razgovori, Lidlov vinar, v času konference Logistika v kmetijstvu) študentje nimajo predavanj po urniku, ampak druge obveznosti
  vsak 3. četrtek v mesecu, od novembra do februarja Vinski večeri (predstavitev vinarja in še 1 skupine hrane), 17. nov., 15. dec., 19. jan., 16. feb., 16. marec, 20. april
  5. december 2016 do 1. januar 2017 Praktično izobraževanje za 1. letnik GT redni - 4 tedne
  15. in 16. december 2016 Konferenca Food 2 You (pedagoški proces poteka po urniku)
  22. december 2016 3. karierni dan: Dan zame, dan za študente (tudi za študente 1.l. GT, ki so na PRI)
  25. december 2016 Praznik
  26. do 30. december 2016 Novoletne in študijske počitnice
  1. januar 2017 Praznik
  3. – 6. januar 2017 Dnevi agroživilstva 2017
  6. januar 2017 Zaključek 1. semestra za 1. letnik UPK in NAR redni
  9. januar 2017 Začetek 2. semestra za 1. letnik UPK in NAR redni
  9. januar do 17. februar 2017 1. izpitni roki za predmetne in delne izpite za 1. letnik (1. semester)
  27. januar 2017 Zaključek 1. semestra za 1. letnik GT redni
  27. in 28. januar 2017 Informativa
  30. januar 2017 Začetek 2. semestra za 1. letnik GT redni
  31. januar 2017 Spoznavamo in razvijamo turizem, 2. tematski dan
  1. februar 2017 Karierni dan za bodoče študente (za dijake)
  8. februar 2017 Kulturni praznik
  10. in 11. februar 2017 Informativni dnevi
  20. do 24. februar 2017 Zimske počitnice za 1. letnik UPK, NAR in GT
  četrtki in petki (lahko pa tudi sobote) od 2. marca 2017, pa do konca študijskega leta Praktično izobraževanje – 1. letnik – redni GT (v tem času ni predavanj ali vaj)
  9. – 14. marca 2017 Mednarodna strokovna ekskurzija za vse študente VSŠ (v sklopu tudi ogled Mednarodne turistične borze v Berlinu – ITB Berlin)
  13. marec do 26. april 2017 2. roki za predmetne izpite 1. letnik (1. semester)
  23. marca 2017 Rok oddaje poslovnih modelov za POPRI, predvidoma 29. marca Regionalno ocenjevanje in 6. aprila osebne predstavitve in zaključna prireditev
  31. marec 2017 Dan šole
  5. april 2017 3. karierni dan (za študente, diploma, izbirni predmeti)
  7. april 2017 Zaključek 2. semestra za 1. letnik UPK in NAR
  april 2017 Tekmovanje Konzorcija biotehniških šol Slovenije, BC Naklo
  5. april 2017 4. karierni dan – NOVE PRILOŽNOSTI
  7. april 2017 19. državno tekmovanje Etnološke in kulinarične značilnosti Slovenije
  10. april do 18. junij 2017 Praktično izobraževanje za 1. letnik UPK in NAR- 10 tednov
  17. april 2017 Velikonočni ponedeljek – praznik
  18. april do 26. maj 2017 1. roki za predmetne izpite 1. letnik (drugi semester)
  26. april 2017 Spoznavamo in razvijamo turizem, 3. tematski dan
  27. april 2017 Praznik
  27. april do 2. maj 2017 Prvomajske počitnice – PRI poteka, pedagoški del ne
  1. in 2. maj 2017 Praznik
  15. – 19. maj 2017 Naravovarstveni tabor, Primorska (1. in 2. l. NAR)
  29. maj do 7. julij 2017 2. roki za predmetne izpite 1. letnik (drugi semester)
  9. junij 2017 Zaključek 2. semestra za 1. in 2. letnik GT – redni ter zaključek predavanj za izredni študij GT (1. in 2. ciklus)
  10. julij do 15. avgust 2017 Poletne počitnice
  16. avgust do 8. september 2017 3. in 4. izpitni roki za predmetne izpite 1. letnika
  21. do 25. avgust 2017 Predviden vpis v 1. letnik za redne in izredne študente sprejete v spomladanskem roku – 1. rok
  8. september 2017 Podpis pogodb za izredne – 2. in 3. leto izobraževanja
  11. september 2017 Oddaja vlog za ponavljanje 1. letnika
  18. do 20. september 2017 Vpis v 2. letnik – redni, program UPK, NAR in GT
  25. september do 1. oktober 2017 Vpis v 1. letnik za redne in izredne študente sprejete v jesenskem roku - 2. rok
  do 9. oktober 2017 Vpis v 1. letnik za izredne študente - 3. rok (neposredni vpis)
  2. oktober 2017 Začetek študijskega leta 2017/2018

  Študenti 1. letnika programa GT imajo prvi del praktičnega izobraževanja – 4 tedne v času od 5. decembra 2016 do 1. januarja 2017. V tem času ni predavanj. Drugi del PRI je za študente 1. letnika programa GT predvidoma ob četrtkih in petkih (lahko pa tudi ob sobotah), od 2. marca 2017, pa do konca študijskega leta, tako da v tem času ni predavanj ali vaj.
  Praktično izobraževanje za 1. letnike programov UPK in NAR je od 10. aprila do 18. junija 2017 (10 tednov).
  Predvidevamo še 1 prosti dan za sistematski zdravstveni pregled študentov.
  Možne so spremembe koledarja zaradi vključitve projektnih dnevov in ostalih aktivnosti v soglasju s študenti, o katerih boste pravočasno obveščeni.
  IZREDNI ŠTUDIJ
  Izpitni roki za predmetne izpite bodo razpisani predvidoma 14 dni po zaključenem predavanju pri posameznem predmetu. Izredni študenti bodo lahko opravljali izpite tudi v razpisanih izpitnih rokih za redne študente.
  2. LETNIK

  3. do 4. oktober 2016 Uvodna dneva – za 2. letnik rednega študija GT, ki so del rednega pedagoškega procesa (sprejem študentov – Uvodni dan in Živilski dan)
  3. oktober do 6. november 2016 Praktično izobraževanje – 5 tednov - 2. letnik UPK in NAR – redni
  5. oktober 2016 1. karierni dan: Moje delo
  5. do 12. oktober 2016 Projektni teden – za 2. letnik rednega študija GT, ki je del pedagoškega procesa (podrobnosti so v programu projektnega tedna)
  četrtki in petki (lahko pa tudi sobote) od 13. oktobra 2016, pa do konca študijskega leta Praktično izobraževanje – 2. letnik – redni GT (v tem času ni predavanj ali vaj)
  13. in 14. oktober 2016 Srečanje gospodarstvenikov Rusije in mednarodna znanstvena konferenca "Logistika v verigi prehrane in okolja"
  13., 14. in 15. oktober 2016 Dnevi odprtih vrat
  14. oktober 2016 Praznovanje 130 letnice in ob 11.00 Proslava ob praznovanju
  15. oktober 2016 Dan odprtih vrat, Konferenca in srečanje Grmčanov.
  17. oktober 2016 Začetek predavanj za študente 2. letnika študija GT ter za študente izrednega študija NAR, UPK in GT
  31. oktober do 4. november 2016 Jesenske počitnice (le program GT)
  7. november 2016 Začetek predavanj za študente 2. letnika NAR in UPK– redni študij
  10. november 2016 2. karierni dan (srečanje z delodajalci, karierni razgovori, Lidlov vinar, v času konference Logistika v kmetijstvu) študentje nimajo predavanj po urniku, ampak druge obveznosti
  23. november 2016 Diplomski izpiti in seja Študijske komisije
  vsak 3. četrtek v mesecu, od novembra do februarja Vinski večeri (predstavitev vinarja in še 1 skupine hrane), 17. nov., 15. dec., 19. jan., 16. feb., 16. marec, 20. april
  15. in 16. december 2016 Konferenca Food 2 You (pedagoški proces poteka po urniku)
  20. december 2016 Podelitev diplom in certifikatov
  22. december 2016 3. karierni dan: Dan zame, dan za študente (tudi za študente 1.l. GT, ki so na PRI)
  25. december 2016 Praznik
  26. do 30. december 2016 Novoletne in študijske počitnice
  1. januar 2017 Praznik
  6. januar 2017 Zaključek 1. semestra za 2. letnik GT - redni
  9. januar 2017 Začetek 2. semestra za 2. letnik GT - redni
  9. januar do 24. marec 2017 1. izpitni roki za predmetne in delne izpite za 2. letnik (1. semester)
  27. in 28. januar 2017 Informativa
  31. januar 2017 Spoznavamo in razvijamo turizem, 2. tematski dan
  1. februar 2017 Karierni dan za bodoče študente (za dijake)
  3. februar 2017 Zaključek 1. semestra za 2. letnik UPK in NAR - redni
  6. februar 2017 Začetek 2. semestra za 2. letnik UPK in NAR - redni
  8. februar 2017 Kulturni praznik
  10. in 11. februar 2017 Informativni dnevi
  15. februar 2017 Seja Študijske komisije
  20. do 24. februar 2017 Zimske počitnice za 2. letnik GT
  20. februar do 5. marec 2017 Praktično izobraževanje – 2 tedna - 2. letnik UPK in NAR - redni
  9. – 14. marca 2017 Mednarodna strokovna ekskurzija za vse študente VSŠ (v sklopu tudi ogled Mednarodne turistične borze v Berlinu – ITB Berlin)
  13. marec do 14. april 2017 2. roki za predmetne izpite 1. in 2. letnik (1. semester)
  22. marec 2017 Diplomski izpiti
  23. marec 2017 Rok oddaje poslovnih modelov za POPRI, predvidoma 29. 3. Regionalno ocenjevanje in 6. 4. osebne predstavitve in zaključna prireditev
  31. marec 2017 Dan šole
  5. april 2017 4. karierni dan – NOVE PRILOŽNOSTI
  7. april 2017 19. državno tekmovanje Etnološke in kulinarične značilnosti Slovenije
  predvidoma april 2017 Tekmovanje v ocenjevanju goveda in v znanju iz vinarstva (domače tekmovanje)
  14. april 2017 Zaključek predavanj za 3. ciklus-izredni UPK, NAR in GT
  april 2017 Tekmovanje Konzorcija biotehniških šol Slovenije, BC Naklo
  17. april 2017 Velikonočni ponedeljek – praznik
  26. april 2017 Spoznavamo in razvijamo turizem, 3. tematski dan
  27. april 2017 Praznik
  27. april do 2. maj 2017 Prvomajske počitnice – PRI poteka, pedagoški del ne
  1. in 2. maj 2017 Praznik
  3. maj do 9. junij 2017 1. roki za predmetne izpite 2. letnik (drugi semester)
  15. – 19. maj 2017 Naravovarstveni tabor, Primorska (1. in 2. l. NAR)
  19. maj 2017 Zaključek 2. semestra za 2. letnik UPK in NAR - redni
  22. maj do 11. junij 2017 Praktično izobraževanje -3 tedni – 2. letnik UPK in NAR - redni
  9. junij 2017 Zaključek 2. semestra za 2. letnik GT – redni ter zaključek predavanj za izredni študij GT (1. in 2. ciklus)
  12. junij do 7. julij 2017 2. roki za predmetne izpite 2. letnik (drugi semester)
  5. julij 2017 Diplomski izpiti in seja Študijske komisije
  10. julij do 15. avgust 2017 Poletne počitnice
  16. avgust do 8. september 2017 3. in 4. izpitni roki za predmetne izpite 2. letnika
  8. september 2017 Podpis pogodb za izredne – 2.  in 3. leto izobraževanja
  11. september 2017 Oddaja vlog za ponavljanje 2. letnika
  18. do 20. september 2017 Vpis v 2. letnik – redni, program UPK, NAR in GT
  21. do 22. september 2017 Vpis v ponavljanje 2. letnika – redni program UPK, NAR in GT
  2. oktober 2017 Začetek študijskega leta 2017/2018

  Po potrebi se termini zagovorov diplomskih nalog dodatno razpišejo.
  Možne so spremembe koledarja zaradi vključitve projektnih dnevov in ostalih aktivnosti v soglasju s študenti, o katerih boste pravočasno obveščeni.
   
  IZREDNI ŠTUDIJ
  Izpitni roki za predmetne izpite bodo razpisani predvidoma 14 dni po zaključenem predavanju pri posameznem predmetu. Izredni študenti bodo lahko opravljali izpite tudi v razpisanih izpitnih rokih za redne študente.