|  DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    GRMIS    |    ADMINISTRACIJA  

Nahajate se tukaj

  IZREDNI ŠTUDIJ

  Višja strokovna šola Grm Novo mesto izvaja vse svoje programe tudi v obliki IZREDNEGA ŠTUDIJA. Višješolski študijski programi, ki jih izvaja VSŠ so:

  • Upravljanje podeželja in krajine,
  • Naravovarstvo ter
  • Gostinstvo in turizem*.

  Vpis v izredni študij poteka v skladu z Razpisom za vpis, ki ga za vsako študijsko leto določi pristojni minister. Vpis poteka tudi v skladu s Pravilnikom o vpisu v višje strokovne šole (in spremembami). 

  Za izredni študij se prijavljate in vpisujete po enakem postopku in v enakih rokih kot za redni študij.

   

  Stroški študija:
  Izredni študij je plačljiv. Financira ga delovna organizacija ali študent sam.  Šolnina z vpisnino za vpis v eno študijsko leto izobraževanja v izrednem študiju znaša 1.600 €. Študent plača dve šolnini in pol, saj se izobraževanje po sistemu izrednih zaključi v treh študijskih letih (skupaj:4000 €). Druga polovica tretjega leta izobraževanja je namenjena pripravi diplomske naloge. Strošek mentorstva in diplomskega izpita znaša 300 €, ki ga študent plača ob prijavi na zagovor.

  Način plačila:
  Plačilo je možno v 3 obrokih, od katerih se prvi obrok (1.000€) plača ob vpisu v posamezni letnik (vpisnina), ostalo (2 x 300€)  po položnicah, ki jih izstavi šola. 
  Pozor: V študijskem letu 2019-20 je za študente, ki se bodo odločili za izredni študij in imajo status zaposlene osebe, kar morajo na dan vpisa izkazati z ustreznim dokumentom, študij brez šolnine. Kandidat na vpisu plača le vpisne stroške (30€).

  *Pri vpisu v program gostinstvo in turizem je obvezna tudi delovna obleka (za kuharstvo in strežbo), katere strošek je ocenjen na 300 €. Možnost je plačila po obrokih.