|  DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    GRMIS    |    ADMINISTRACIJA  

  ERASMUS+ PROGRAM z AFRIKO – projekt WARMING SCHOOLS

  ERASMUS+ PROGRAM z AFRIKO – projekt WARMING SCHOOLS
  V začetku marca se je v sklopu Warming schools projekta pričel Erasmus + program (delovni naslov je ERASMUS-EDU-2023-CB-VET), v katerem sodelujejo 4 evropske (Švedska, Nemčija, Italija in Slovenija) in 4 afriške države (Ruanda, Somalija, Kenija in Tanzanija). Glavna usmeritev je trajnostni razvoj. Sodelujoči partnerji so: Nordic Horizont Institut AB (Švedska), Via Kreaktion gUG (Nemčija), Scambieeuropei (Bologna, Italija), Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma (Novo mesto, Slovenija), Nordic Horizont Institute (Kigali, Ruanda), Putland Technical University (Somalija), Cube Inovation Hub iz Zanzibarja (Tanzanija) in Horizon Institute of Entrepreneurship Development (Kenija). Več o projektu: tukaj.

  ŠTUDENTI NA TERENSKIH VAJAH V SEČOVELJSKIH SOLINAH

  V ponedeljek, 27. 5. 2024, smo se študenti 1. letnika programa Naravovarstvo s predavateljico mag. Urško Ogrinc zbrali pred Krajinskim parkom Sečoveljske soline. Vodička iz parka nam je na začetku podala krajšo razlago o samem krajinskem parku. Nato smo se odpravili na ogled po solinah.

  SIMPOZIJ Mlinarstvo in pekarstvo 2024

  Tudi z Grma Novo mesto smo se udeležili že 19. slovenskega simpozija mlinarstva, pekarstva in slaščičarstva - Mlinarstvo in pekarstvo 2024, v Portorožu. Glavna letošnja tema je bila Tradicija in sodobnost – z roko v roki, s podtemama: Starodavni postopki v novih preoblekah in Bolj zdravi izdelki. Zanimive predstavitve na stojnicah in predavanja so nas vse navdušili.
  Učiteljici praktičnega pouka Marica Drmaž in Manca Kavšček ter dijakinje programa slaščičar Maruša, Nina in Patricija so obložile našo stojnico z dobrotami, ki jih soustvarjamo na Grmu Novo mesto in so bile povezane s temo simpozija.
  Ravnateljica Višje strokovne šole, dr. Mateja Colarič Bajc, pa je kot vabljena predavateljica na simpoziju predstavila prispevek z naslovom ''Razvoj inovativnih, tržno zanimivih živilskih izdelkov na Grmu Novo mesto''. Poudarila je pomen učnega poligona Medpodjetniški izobraževalni center za dijake, študente in ostale udeležence izobraževanja. Predstavila je dosežene rezultate – izdelke za živilsko panogo iz projekta Učni izdelovalni laboratorij (UIL) Grm Novo mesto ter iz drugih razvojno-raziskovalnih projektov in tudi ostale inovativne živilske izdelke naših udeležencev izobraževanja, ki so nastali kot rezultati tekmovanj ter projektnih in diplomskih nalog.
  Udeležencem simpozija smo s predstavitvijo na stojnici in z referatom pokazali, da na Grmu Novo mesto z našim delom zagotavljamo medgeneracijski prenos znanja, omogočamo neposredni dostop do tehnološke opreme zainteresiranim, vzpodbujamo sodelujoče k podjetnosti, izboljšujemo konkurenčno sposobnost živilstva, gostinstva in kmetijstva, ob sočasnem varovanju narave, zagotavljamo razvoj podeželja ter povečujemo prehransko varnost. Galerija.
    

  KARIERNI DAN »DAN ZAME«: PO KORAKIH DO DIPLOME

  Ker se bližamo koncu študijskega leta, smo v Razvojnem timu VSŠ pripravili motivacijski dogodek za naše študente KARIERNI DAN »DAN ZAME«: PO KORAKIH DO DIPLOME, da jih seznanimo s pomembnimi koraki na poti do diplome za čim hitrejši zaključek študija.
  Na delavnici Priprava dispozicije za diplomsko nalogo so študenti poleg prejetih informacij tudi simulirali, kako izdelati dispozicijo. Pri celotnem dogodku smo se po spontano vključevali vsi člani Razvojnega tima VSŠ in pomagali odgovarjati na vprašanja. Sledile so krajše informacije o izvedbi diplomskega dela in pisanju naloge. Predstavljeni so bili vsi nadaljnji koraki po zaključku vsebinskega dela diplomske naloge do končnega zagovora. Predavatelji, referentka in ravnateljica smo se navezali tudi na najpogostejše napake pri pripravi nalog, ki jih žal naredijo študenti, z namenom, da se to ne bi ponavljalo od primera do primera.
  Piko na i so seveda pristavile naše diplomantke Alumni kluba Grmčani: Manca, Urša in Lidija, ki so suvereno predstavile lastne izkušnje na poti do diplome in na kratko tudi samo tematiko diplom. Foto utrinki v galeriji.
  Študenti – sedaj ste na potezi vi! Srečno pri izbiri ustrezne tematike diplome in pri izbiri primernega mentorja!
  Vas pričakujemo,
  sodelavci Višje strokovne šole
      

  ​ŠTUDENTI NARAVOVARSTVA NA TERENU

  Tudi študenti naravovarstva smo bili minuli mesec že dvakrat na terenu, saj je bila zima zopet prekratka. Pri predmetu Vrednotenje biotske raznovrstnosti smo s predavateljico mag. Urško Ogrinc in z biologinjo Leo Likozar Turk z inštituta LUTRA, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, ki je vodilni partner projekta LIFE BEAVER (https://life-beaver.eu/), obiskali bobrišče na potoku Lešnica in se seznanili tudi s problematiko konfliktnih situacij med bobri in nekaterimi lastniki zemljišč. Pri predmetu Varstvo narave in urejanje prostora pa smo s predavateljico mag. Tino Mikuš sodelovali pri postavljanju začasne ograje za dvoživke v Krajinski park Radensko polje. V letošnjem letu se je spomladanska selitev dvoživk začela nenormalno zgodaj. Študenti 1. letnika so sodelovali pri zaključnih delih postavljanja začasne ograje. Ograja bo stala toliko časa dokler se ne konča glavnina spomladanske selitve. Na območju Radenskega polja obstaja ena večjih črnih točk za dvoživke, kjer se na odseku 2 km vsako leto popiše med 10.000 - 30.000 dvoživk. Med njimi so tudi evropsko pomembne Natura 2000 vrste, kot so hribski urh in veliki pupek. 
  Več podrobnosti s terenskega ogleda bobrišča pa si lahko preberete v poročilu s terenskih vaj študenta 1. letnika naravovarstva Borisa Lavrihe. Poročilo s terena.docx 
  Za fotogalerijo kliknil Preberi več...
   

  VABILO NA VPIS V PROGRAME VIŠJE ŠOLE

  Grm Novo mesto, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA, vabi k vpisu!
  Nudimo ODGOVORE ZA JUTRI !
   
  Pridi po informacije na Sevno 13, 8000 Novo mesto ali nam piši oz. nas pokliči na: dr. Mateja Colarič Bajc, ravnateljica  mateja.colaric@guest.arnes.si 07//39 34 737 ali Irma Svetec Hudoklin, referentka irma.hudoklin@guest.arnes.si 07//39 34 734
  in se prepričaj, kateri program je zate.
   
  Prijavi se v 1. prijavnem roku od 20. 2. 2024 do 15. 3. 2024: PRIJAVA za vpis z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe
  https://www.vss-ce.com/vps/ na višješolske programe prihodnosti :

  •          GOSTINSTVO IN TURIZEM,
  •         NARAVOVARSTVO ali
  •         UPRAVLJANJE PODEŽELJA IN KRAJINE

   
  ter postani   :

  • ORGANIZATOR POSLOVANJA V GOSTINSTVU IN TURIZMU,
  • INŽENIR NARAVOVARSTVA ali
  • INŽENIR KMETIJSTVA IN KRAJINE.

   Dobrodošli      !
   

  ŠTUDIRAJ NA GRMU

  Študiraj na Grmu! Višja strokovna šola ponuja odgovore za jutri! Kaj bomo jedli, kaj bomo pili, kakšen zrak bomo dihali, kje in v kakšnem okolju bomo živeli??
  Vabljeni k prijavi za vpis, ki jih sprejema Višje šolska prijavna služba, obrazec najdete na https://www.vss-ce.com/vps/ ali se oglasite v referatu. Za vpis v 1. roku (avgusta) so prijave možne do 15. 3. 2024 !!

  PREDSTAVITVENI FILM

  Poglejte si predstavitveni film, ki ga je o Višji strokovni šoli Grm posnel NAKVIS (Nacionalna agencija RS za kakovost v višjih in visokih šolah)

  https://www.youtube.com/watch?v=fo5lRky3fRI

  PRIČETEK ŠTUDIJSKEGA LETA

  Spoštovani študenti/ študentke!
  Veselimo se pričetka novega študijskega leta. Lepo vabljeni na uvodno uro in nadaljnje aktivnosti prvega dne.
  Dobimo se v ponedeljek, 2. oktobra ob 9. uri v predavalnici P3.
  Dobrodošli!
  Projektni teden 2023-24 GT program 1. letnik.pdf
  Projektni teden 2023-24 GT program 2. letnik.pdf

  VPIS V IZREDNI ŠTUDIJ

  Vabljeni k vpisu v izredni študij ! Vpis je možen do vključno 9. oktobra, direktno na šoli. Šolnina : 1600€ za eno študijsko leto.

   

  14. SVEČANA PODELITEV DIPLOMSKIH LISTIN

  30. maja 2023 je potekala 14. svečana podelitev diplom študentom Višje strokovne šole Grm Novo mesto.
  Diplomske listine smo podelili 32. diplomantom v izobraževalnih programih gostinstvo in turizem, naravovarstvo ter upravljanje podeželja in krajine.
  Ob tem dogodku je ravnateljica dr. Mateja Colarič Bajc diplomantom podelila tudi posebna priznanja: za najvišjo doseženo povprečno oceno in za aktiven prispevek pri razvoju internacionalizacije Višje strokovne šole Grm Novo mesto. V rednem študiju je najvišjo povprečno oceno izmed diplomantov tokratne podelitve dosegla Tinkara Lindič, v izrednem pa Franci Špolar. K razvoju internacionalizacije pa sta prispevala Nikoleta Lazić in Ognjen Vučković. Galerija

  2. mesto študentov na POPRI EUSAIR YOUTH

  Ponosni smo na naše študente Tilna Volkarja, Gašperja Pršino, Nejca Hudoklina in Jerneja Gačnika z mentorji Andrejo Gril Novak, Ano Marjanović in Simonom Jerajem, ki so bili 24. in 25. maja 2023 na mednarodnem tekmovanju POPRI EUSAIR YOUTH v Sarajevu v kategoriji ŠTUDENTI uvrščeni na 2. mesto. ISKRENE ČESTITKE!
  Dogodek je predstavil izjemne podjetniške ideje mladih posameznikov iz desetih (10) držav, ki si močno želijo oblikovati boljšo prihodnost za jadransko-jonsko makroregijo.

  5. VINSKO-KULINARIČNI VEČER V TEM ŠOLSKEM LETU

  Na Grmu Novo mesto, na Gostišču na trgu - v Hiši kulinarike in turizma, smo v tem šolskem letu že petič zapored uspešno izvedli vinsko-kulinarični večer in tako prikazali povezanost posameznih enot centra v celoto tudi pri organizaciji eno-gastronomskih dogodkov.

  USPEH GRMSKIH PODJETNIŠKIH EKIP NA DRŽAVNEM TEKMOVANJU POPRI

  4. aprila 2023 je podjetniška ekipa študentov 2. letnika programa upravljanje podeželja in krajine sodelovala na 20. tekmovanju POPRI v Novi Gorici.

  URESNIČI SVOJE SANJE

  Diplomant naše višje šole, inženir kmetijstva in krajine, Sebastjan Pacek živi za svojo kmetijo in uresničitev svojih sanj ... 
  Diplomska naloga - Delovno mesto, ki sem si ga sam ustvaril - kmetija Pacek.mp4
   

   

  USPEŠNI ŠTUDENTI NA TEKMOVANJU POPRI 2021

  Kljub pandemiji se je kar 134 ekip iz cele Slovenije prijavilo na nacionalno tekmovanje v podjetniških idejah mladi POPRI, za kar so izdelali kompleksne poslovne modele. Iz naše Višje strokovne šole so se prijavile 4 ekipe. Vse so bile uvrščene v polfinale. V začetku marca pa so se pomerili še za uvrstitev v finale, ki bo v začetku aprila v Novi Gorici.  V finale se je uvrstil tudi naš izredni študent programa Upravljanje podeželja in krajine Marko Hlebec s poslovnim modelom: MINIZI- nizki enostavni izpusti za gnojevko za majhne cisterne. Iz nagradnega sklada bo prejel 500 eur za izboljšanje svojega poslovnega modela. Čestitamo vsem ekipam za dosežene rezultate, še posebej pa Hlebec Marku!
  Na spodnji povezavi  si lahko ogledate razglasitev finalistov.
  FB: https://fb.watch/46S4PhUdNX/
  YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=kddFNMvP4yo
  Instagram: https://www.instagram.com/p/CMKXnRyFOt3/

  EKSKURZIJA ŠTUDENTOV V PODSREDO

  Študenti gostinstva in turizma so v začetku oktobra izvedli ekskurzijo v Podsredo, pod mentorstvom mag. Sebastjana Repnika. Ekskurzijo so sestavili sami in po zaključku pripravili poročili.
  POROČILO O STROKOVNI EKSKURZIJI.docx
  Poročilo 09102020.docx

  OBISK KOZJANSKEGA PARKA ŠTUDENTOV NARAVOVARSTVA

  Ob mednarodnem dnevu biodiverzitete smo čudovit petkov dan s študenti 2. letnika naravovarstva preživeli na razkošnih travnikih Vetrnika in pod gnezdilnimi stenami ptice čebelarja na Bizeljskem. Oboje se nahaja v Kozjanskem parku, enem najstarejših območij varovane narave v Sloveniji. To je bila zadnja skupna aktivnost pri predmetu Abiotični dejavniki okolja in ekotoksikologija v tem študijskem letu. Sedaj pa novim zmagam - in izpitom naproti! Besedilo in foto: Irena Kurajić
  Fotografije

  6. KARIERNI DAN ZA DIJAKE

  V petek, 31. januarja smo v organizaciji Višje strokovne šole Grm izvedli 6. KARIERNI DAN dan za dijake zadnjih in predzadnjih letnikov Srednje šole za gostinstvo in turizem in Kmetijske šole Grm in biotehniške gimnazije. Predstavili smo možnost vpisa v redni in izredni študij (tudi projekt Munera3- http://www.munera3.si/) Gostili smo nekdanja dijaka šole Grm, danes uspešna podjetnika, Lojzeta Kerina (Hiša frankinje Straža pri Krškem) in Igorja Jarkoviča s Kmetije Jarkovič z Broda pri Podbočju. S Kozjanskega regijskega parka smo prisluhnili Dušanu Klenovšku, znanemu biologu in izjemnemu fotografu narave. Svoje področje dela sta predstavili podjetji Terme Čatež in Terme Krka. Poleg imenovanih smo k sodelovanju pritegnili tudi domače in zunanje predavatelje Grma, ki so predstavili področja wellnessa, dediščine, zeliščarstva, pridelave penin, živinoreje, geodezije, novih bolezni domačih živali in predavanje o metuljih. V avli so dijaki lahko pogledali na novo postavljeno razstavo o ekosistemih Slovenije, ki je aktivnost projekta LIFE NATURAVIVA. Foto utinki...
    

  EKSKURZIJA ŠTUDENTOV GOSTINSTVA IN TURIZMA V AVSTRIJO

  V soboto.,14. decembra 2019 so študenti gostinstva in turizma, tako redni kot izredni, preživeli čudovit dan v Avstriji, v okviru predmeta Strokovna terminologija v nemškem jeziku. Poročilo študentk si lahko ogledate tukaj: Ekskurzija v čokoladnico Zotter in božični Gradec december 2019.docx

   

  12. PODELITEV DIPLOM IN CERTIFIKATOV ZAUPANJA VREDEN

  V torek, 10. decembra 2019 smo imeli 12. podelitev diplom študentom naše Višje strokovne šole. Podelili smo 17 diplomskih listin, tistim, ki so v letu 2019 diplomirali na programu upravljanje podeželja in krajine, gostinstvo in turizem ter naravovarstvo. Ob tej priložnosti smo podelili 10 certifikatov zaupanja vreden študentom 2. letnika, ki so se na praktičnem izobraževanju, v okviru MIC-a, posebej izkazali.
  Več fotografij...

  Strani