|  DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    GRMIS    |    ADMINISTRACIJA  
MUNERA 3


 

Prijava
KONTAKTNE INFORMACIJE

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
Grm Novo mesto - 
center biotehnike in turizma  
Sevno 13
8000 Novo mesto
Tel: 07 39 34 734
Fax: 07 39 34 710
e-mail: referat-grm@guest.arnes.si

URADNE URE REFERATA:
vsak delovnik od 9:00 do 10:30

VIZITKA

Nahajate se tukaj

  GOVORILNE URE

  Govorilne ure za ŠTUDENTE VIŠJE STROKOVNE ŠOLE za:

  PROGRAM GOSTINSTVO IN TURIZEM, PROGRAM UPRAVLJANJE PODEŽELJA IN KRAJINE, PROGRAM NARAVOVARSTVO

  V času počitnic in praktičnega izobraževanja se je potrebno predhodno naročiti na govorilne ure!
   

  Z.ŠT PREDAVATELJ
  (Priimek in ime)
  PREDMET DAN TERMIN, ČAS,
  URA
  KABINET, UČILNICA  TEL. E-POŠTA
  1 SIS, PIS  
  Zdovc Matej
  STROKOVNA INFORMATIKA IN STATISTIČNE METODE VREDNOTENJA
   
  POSLOVNA INFORMATIKA S STATISTIKO
  četrtek
   
  Lahko tudi izven govorilnih ur, po predhodnem dogovoru
  Ob 13.00 Zbornica višje šole (prizidek, 1. nadstropje) / matej.zdovc@guest.arnes.si
  2 OGS Vombergar Blanka OSNOVE GASTRONOMIJE po dogovoru       blanka.vombergar@guest.arnes.si
   
  3 EKP,
  EKT,
  TTU
  dr. Metka Kogovšek EKONOMIKA PODJETJA
  EKONOMIKA TURIZMA
  TRŽENJE V TURIZMU 
  Po predhodnem dogovoru Po predhodnem dogovoru Prizidek 1. nadstropje (pisarna nasproti ravnateljice VSŠ) 031/390-725 metka.kogovsek@guest.arnes.si
   
  4 OIP Milena Bartelj, mag. ORGANIZACIJA IN POSLOVANJE- vaje Po dogovoru Po dogovoru računovodstvo šole 07 39 34 713  milena.bartelj@guest.arnes.si
   
  5 STJ-N Cerovšek Jožica STROKOVNA TERMINOLOGIJA V NEMŠKEM JEZIKU Po dogovoru Po dogovoru Kabinet tujih jezikov (ANJ, NEJ) 040 849 251 jozica.cerovsek@guest.arnes.si
  6 RPR, VRF, GSV, EPH, 
  GKO
  dr. Colarič Bajc Mateja RASTLINSKA PRIDELAVA IN REJA

  VARSTVO RASTLIN S FITOFARMACIJO

  GOSPODARJENJE V SADJARSTVU IN VINOGRADNIŠTVU

  GOJENJE IN UPORABA KORISTNIH ORGANIZMOV

  EKOLOŠKA PRIDELAVA HRANE

  po  dogovoru  po dogovoru Zbornica višje šole (prizidek, 1. nadstropje) 07/39 34 736 ali 07/39 34 737 zbornica višje šole ali pisarna ravnateljice
   
  mateja.colaric@guest.arnes.si
   
   
  7 PSV Hlebec Vida, 
  ravnateljica Kmetijske šole in bioteh.gimn.
  POSLOVNO SPORAZUMEVANJE IN VODENJE
   
  Po predhodnem dogovoru Po predhodnem dogovoru Pisarna 07/39 34 700 tajnica
  07/39 34 704
  pisarna
  vida.hlebec@guest.arnes.si
  8 OIP Hrovat Tone,
  direktor
  ORGANIZACIJA IN POSLOVANJE Po predhodnem dogovoru Po predhodnem dogovoru Pisarna 07/39 34 700 tajnica
  07/39 34 705
  pisarna
  tone.hrovat@guest.arnes.si
                   
  9 STJ-A dr. Divjak Alenka STROKOVNA TERMINOLOGIJA V ANGLEŠKEM JEZIKU torek 11:45-12:45 Kabinet angleščina 041 740 832 alenka.divjak@guest.arnes.si
   
  10 RPZ, PIT Majer Cuk Marja RAZVOJ PODEŽELJA Z ZAKONODAJO
   
  PODJETNIŠTVO IN TRŽENJE
  Po predhodnem dogovoru Po predhodnem dogovoru Zbornica višje šole (prizidek, 1. nadstropje) 031 309 090 mmcuk12@gmail.com
   
  11 GPV dr. Podgoršek Jože GOSPODARJENJE V POLJEDELSTVU IN VRTNARSTVU po dogovoru po dogovoru po dogovoru 031/376 336
   
   
  joze.podgorsek@gov.si
   
  12 GŽI, RPR, 
  TKJ,
  VDŽ
  Trobec Urška GOSPODARJENJE V ŽIVINOREJI
  RASTLINSKA PRIDELAVA IN REJA
  TRENIRANJE KONJ IN UČENJE JAHANJA
  ZDRAVSTVENO VARSTVO DOMAČIH ŽIVALI
   
  Po predhodnem dogovoru   Kabinet (Dijaški in študentski dom, pritličje) 031/ 719-332,
  07/39 34 726 kabinet
  urska.trobec@guest.arnes.si
  13 VIN, HOK dr. Julij Nemanič VINARSTVO
   
   
  HARMONIJA OKUSOV
  Po dogovoru, ali v času predavanj Po dogovoru, ali v času predavanj Predavalnica 2. nadstropje Hiša Kulinarike (Gostišče na trgu) /  julij.nemanic@a1mail.si

   

  14 PRI, PIT Angelca Hrovat ORGANIZATORKA PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA ZA UPK in NAR

  PODJETNIŠTVO IN TRŽENJE

  sreda 8h -12h Kabinet (Dijaški in študentski dom, pritličje) 041 385 760
  07/ 39 34 730 kabinet
  angelca.hrovat@guest.arnes.si
   
  15 TKJ, TRB, EPH, 
  TRP/DTD
  Barbara Turk TRENIRANJE KONJ IN UČENJE JAHANJA
   
  EKOLOŠKA PRIDELAVA HRANE

  TURIZEM IN REKREACIJA NA PODEŽELJU

  TRAJNOSTNI RAZVOJ Z IZBR.POGL.BIO.

  TURIZEM IN REKREACIJA NA PODEŽELJU / DOPOLNINE DEJAVNOSTI

   

  Vsaka prva sreda, po vnaprešnjem dogovoru po dogovoru Kabinet za biotehnologijo (prizidek, 2 nadstropje) 07/39 34 738
  Kabinet
  051 638 184
  barbara.turk@guest.arnes.si
   
  16 TGK dr. Lea Kužnik TURISTIČNA GEOGRAFIJA IN KULTURNA DEDIŠČINA Po predhodnem dogovoru     / lea.kuznik@gmail.com
   
  17 PPR mag. Ivanka Medvešček PRAVNI PREDPISI 15 min. pred predavanji, oz. po predhodnem dogovoru Po dogovoru Zbornica višje šole (prizidek, 1. nadstropje)   imedvescek@gmail.com
   
  18 EKT, OPM mag. Jože Hočevar EKONOMIKA TURIZMA
   
  OSNOVE PROJEKTNEGA MENEDŽMENTA
  Po dogovoru Po dogovoru Zbornica višje šole (prizidek, 1. nadstropje)  / Joze.hocevar@terme-catez.si
   
  19 GPV, VRF mag. Marko Hratelj GOSPODARJENJE V POLJEDELSTVU IN VRTNARSTVU
  VARSTVO RASTLIN S FITOFARMACIJO-novo
  Po dogovoru       marko.hrastelj@gmail.com
  20 OKU, PRI, WEL, PPO, PHT,  mag. Sebastjan Repnik OSNOVE KUHARSTVA
  ORGANIZATOR  PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA ZA GT
  WELLNESS TURIZEM
  POSLOVANJE PRENOČITVENIH IN PREHRAMBENIH OBRATOV
  POSLOVANJE HOTELOV IN TURISTIČNIH AGENCIJ
  Po dogovoru Po dogovoru Prizidek 1. nadstropje (pisarna nasproti ravnateljice VSŠ). kabinet
  041 767 654
  sebastjan.repnik@gmail.com
   
  21 EMP dr. Mojca Kogovšek EKONOMIKA IN MENEDŽMENT PODJETIJ
   
  Po predhodnem dogovoru Po predhodnem dogovoru Prizidek 1. nadstropje (pisarna nasproti ravnateljice VSŠ) 041 623-259 mojca.kogovsek2@guest.arnes.si
   
   
  22 VDŽ Jana Goršin Fabjan, dr.vet.med. ZDRAVSTVENO VARSTVO DOMAČIH ŽIVALI 1. sreda v mescu
  ali
  po predhodnem dogovoru vsaj 2 dni pred želenim terminom
  med 13.00 in 13. 45  Kabinet za biotehnologijo in lab. vaje  (prizidek, 2. nadstropje) 07/39 34 738
  kabinet
  jana.gorsin@gmail.com
   
                   
  23 HIP Anica Pajer HRANA IN PIJAČE
   
  po predhodnem dogovoru Po dogovoru Zbornica višje šole (prizidek, 1. nadstropje) 07/ 39 34 736 zbornica višje šole
  07/37 31 622
  zbornica SŠGT
   
  anica.pajer1@guest.arnes.si
   
  24 LMK Marko Glušič LOGISTIKA IN MEHANIZACIJA V KMETIJSTVU Po dogovoru Po dogovoru / 031 383-480 Marko.glusic@gmail.com
   
  25
   
  STJ-3 (ITA)
  ITA- PIP
  Pegam Polona STROKOVNA TERMINOLOGIJA V ITALIJANSKEM JEZIKU Po dogovoru Po dogovoru ali v času predavanj / / polonapegam@gmail.com
   
  26  VBR mag. Urška Ogrinc VREDNOTENJE BIOTSKE RAZNOVRSTVNOSTI torek 14.00 Kabinet biotehniška področja
  (dijaški in študentski dom – pritličje)
  07/ 39 34 728 kabinet
  040-282-744.
   ursa.ogrinc@gmail.com
   
  27 VNP, VNV mag. Tina Mikuš
   
  VAROVANJE NARAVE IN UREJANJE PROSTORA
  VAROVANJE NARAV. VREDNOST IN BIOT. RAZNOVRSTNOSTI
  Med letom po dogovoru, v času predavanj 
  po ali pred predavanji
  po dogovoru Zbornica višje šole (prizidek, 1. nadstropje) / tina.mikus@gmail.com
   
  28 ADO Irena Kurajić ABIOTIČNI DEJAVNIKI OKOLJA IN EKOTOKSIKOLOGIJA Po dogovoru (najmanj 2 dni pred želenim terminom) Po dogovoru
  (najmanj 2 dni pred želenim terminom)
  Kabinet za biotehnologijo in lab. vaje  (prizidek, 2. nadstropje) 07/ 39 34 738 kabinet irena.kurajic@grm-nm.si
  29 REK
  GNOVE- PIP
  Anton Goršin RAVNOVESJA EKOSISTEMOV
   
  GOSPODARJENJE Z NARAVNIMI IN OBNOVLJIVIMI VIRI ENERGIJE
  po dogovoru po dogovoru Zbornica višje šole (prizidek, 1. nadstropje) 031 413 366 anton.gorsin@guest.arnes.si
   
  30 PSV Mitja Turk POSLOVNO SPORAZUMEVANJE IN VODENJE Vsak prvi četrtek v mesecu 9.00-10.00 Kabinet družboslovci (Dijaški in štud.dom, pritličje – 3 vrata desno) 07/ 39 34 732 kabinet grmcan@gmail.com
  mitja.turk@grm-nm.si
   
                   
  31 TRB Primož Mavsar TRAJNOSTNI RAZVOJ Z IZBRANIMI POGLAVJI BIOLOGIJE, vaje
   
  Po dogovoru Po dogovoru / / primozmusa@hotmail.com
   
   
  32 OGD Anica Oblak Janko ORGANIZACIJA GOSTINSKIH DOGODKOV, vaje Po predhodnem dogovoru Po predhodnem dogovoru / 031 607 379 anica.o.janko@gmail.com
   
  33 OST, OGD Franci Mežič OSNOVE STREŽBE

  ORGANIZACIJA GOSTINSKIH DOGODKOV, vaje

  Po dogovoru Po dogovoru Hiša Kulinarike (Gostišče na trgu) 031 387-199 franci.mezic.grmnm@gmail.com

   
   

  34 HOK
  VIN
  Anton Pezdirc HARMONIJA OKUSOV
  VINARSTVO, vaje
  Po dogovoru Po dogovoru   / antonpezdirc58@gmail.com
   
  35 OGD, DTD,
  TRP,
  TTU,
  dr. Lea Marija Colarič Jakše

  ORGANIZACIJA GOSTINSKIH DOGODKOV
  DOPOLNILNE TURISTIČNE DEJAVNOSTI, TURIZEM IN REKREACIJA NA PODEŽELJU, 
  TRŽENJE V TURIZMU

  ponedeljek
  ali po dogovoru
  8:00 - 9:30

  po predhodni najavi

  Kabinet dekanje visoke šole (prizidek, 2. nadstropje) 041 322 990 lea.colaric-jakse@vsgrm.unm.si
   
                   
  36 VRF
  VIN, GSV
  France Absec VARSTVO RASTLIN S FITOFARMACIJO
  VINARSTVO
  GOSPODARJENJE V SADJARSTVU IN VINOGRADNIŠTVU
  Po dogovoru Po dogovoru Pisarna  07 /39 34 733 france.absec@guest.arnes.si

   

  Laboratorij: Nina Gerjevič, kabinet: 07/ 39 34 738
  Knjižnica Grm: Anica Možina, 07 39 34 717; anica.mozina@guest.arnes.si
  Knjižnica SŠGT: Marija Turk, 07/ 33 21 628; marija.turk1@guest.arnes.si