|  DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    GRMIS    |    ADMINISTRACIJA  

Nahajate se tukaj

    ​ŠTUDENTI NARAVOVARSTVA NA TERENU

    Tudi študenti naravovarstva smo bili minuli mesec že dvakrat na terenu, saj je bila zima zopet prekratka. Pri predmetu Vrednotenje biotske raznovrstnosti smo s predavateljico mag. Urško Ogrinc in z biologinjo Leo Likozar Turk z inštituta LUTRA, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, ki je vodilni partner projekta LIFE BEAVER (https://life-beaver.eu/), obiskali bobrišče na potoku Lešnica in se seznanili tudi s problematiko konfliktnih situacij med bobri in nekaterimi lastniki zemljišč. Pri predmetu Varstvo narave in urejanje prostora pa smo s predavateljico mag. Tino Mikuš sodelovali pri postavljanju začasne ograje za dvoživke v Krajinski park Radensko polje. V letošnjem letu se je spomladanska selitev dvoživk začela nenormalno zgodaj. Študenti 1. letnika so sodelovali pri zaključnih delih postavljanja začasne ograje. Ograja bo stala toliko časa dokler se ne konča glavnina spomladanske selitve. Na območju Radenskega polja obstaja ena večjih črnih točk za dvoživke, kjer se na odseku 2 km vsako leto popiše med 10.000 - 30.000 dvoživk. Med njimi so tudi evropsko pomembne Natura 2000 vrste, kot so hribski urh in veliki pupek. Več podrobnosti s terenskega ogleda bobrišča pa si lahko preberete v poročilu s terenskih vaj študenta 1. letnika naravovarstva Borisa Lavrihe. Poročilo s terena.docx