|  DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    GRMIS    |    ADMINISTRACIJA  

Nahajate se tukaj

  VAJE NA TERENU S ŠTUDENTI NARAVOVARSTVA PRI PREDMETU GOJENJE IN UPORABA KORISTNIH ORGANIZMOV

  V petek, 11. maja 2018 smo na kmetiji Turk iz Broda pri Podbočju s študenti 2. letnika programa naravovarstvo izvedli praktično vajo iz biotičnega varstva rastlin. Sprejela nas je ga. Tina Juršič, ki nam je na kratko predstavila kmetijo in primere uporabe oz. vnosa koristnih organizmov na njihovi zelenjadarski kmetiji.
  Na kmetiji Turk pridelujejo zelenjavo na integrirani način na približno 20 ha. Zase in za ostale pa vzgajajo tudi sadike zelenjave. Pri integrirani pridelavi zelenjave, ki je seveda certificirana, dajejo prednost nekemičnim ukrepom pred fitofarmacevtskimi sredstvi, pri čemer poskušajo dosegati enak gospodarski učinek in hkrati zmanjševati vplive takšnega kmetovanja na naravo in neposredno na okolje, kjer živimo.
  Med nekemičnimi ukrepi pri plodovkah prisegajo na biotično varstvo, zlasti z žuželkami in pršicami iz seznama domorodnih in tujerodnih koristnih organizmov, in sicer predvsem pred škodljivci kot so listne uši, rastlinjakov ščitkar, listne zavrtalke, tobakov in cvetlični resar … Za uspešno opraševanje paradižnika pa uporabljajo dodatne panje čmrljev ter s tem izboljšajo količino in kakovost plodov.
  V nasade paprike pod visokimi tuneli smo vnašali plenilsko pršico Amblyseius swirskii proizvajalca Koppert iz Nizozemske, s trgovskim imenom SWIRSKI-MITE PLUS. Nekateri študenti so bili sprva nejeverni Tomaži in ker niso videli kako so dotični koristni organizmi pakirani, so izrazili strah pred vnosom teh organizmov na sadike paprike oz. ob stiku z njimi. Toda plenilske pršice so bile v različnih razvojnih stadijih, pomešane z žagovino in lepo pakirane v tanke papirnate vrečke z eno majhno luknjico na vrhu, od koder izhajajo na rastline do gostiteljev. Vrečke smo obešali na vsako 12. rastlino v prvi vrsti oz. po potrebi tudi gosteje. Ker so paprike na grebenih sajene v dvovrstnem sistemu, smo v drugi vrsti obesili vrečke v trikotni razporeditvi, tako je bila dejansko na vsako 6. papriko v dvojni vrsti nameščena po 1 vrečka. Študentje so delovno opravilo vzeli zelo resno in bili tudi pohvaljeni.
  Koristnih organizmov ne moremo vnašati kdajkoli, poleg pojava škodljivih organizmov oz. praga gospodarske škode, pa smo vezani na dobavne roke iz tujine (le-ti so enkrat ali največ dvakrat tedensko), preživetje ob transportu (optimalna temperatura med 5 in 12 °C) ter na omejeno preživetje teh osebkov brez gostiteljev po dobavi, zato smo hvaležni kmetiji Turk, ki nam je omogočila izvesti praktično vajo na njihovi kmetiji.  
  dr. Mateja Colarič Bajc, predavateljica