|  DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    GRMIS    |    ADMINISTRACIJA  

Nahajate se tukaj

  ORGANI ŠOLE

  Predavateljski zbor - št. leto 2020/21: predavatelji Absec France, Cerovšek Jožica, dr. Colarič Bajc Mateja,  dr. Colarič-Jakše Lea-Marija, dr. Divjak Alenka, Glušič Marko, Goršin Anton, Goršin Fabjan Jana, Hlebec Vida, mag. Hočevar Jože, Hrovat Angelca, Hrovat Tone, dr. Kogovšek Metka, dr. Kogovšek Mojca, Kurajić Irena, dr. Kužnik Lea, Majer Cuk Marja, mag. Medvešček Ivanka, Mežič Franci, mag. Mikuš Tina, dr. Nemanič Julij, Nemanič Sabina, mag. Ogrinc Urška, Pajer Anica, Pegam Polona, dr. Podgoršek Jože, mag. Repnik Sebastjan, Trobec Urška, Turk Barbara, dr. Vombergar Blanka, Zdovc Matej.
  Študijska komisija
  Študijsko komisijo sestavljajo: Vida Hlebec, predsednica, mag. Sebastjan Repnik, član, Angelca Hrovat, članica.
  Komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti
  Sestavljajo jo: mag. Sebastjan Repnik, predsednik, Angelca Hrovat, članica, Jožica Cerovšek, članica, Barbara Turk, članica, Jana Goršin Fabjan, članica, Irma Svetec Hudoklin, članica, Minka Novak, predstavnica študentov, Lucija Trunkelj, predstavnica študentov.
  Poslovnik kakovosti VSŠ.pdf
  Strateški svet
  Sestavljajo ga: Jože Simončič (Kartuzija Pleterje), predsednik, mag. Jože Hočevar, predavatelj, mag. Urška Ogrinc, predavateljica, Urška Trobec, predavateljica, Stanko Tomšič (KZ Trebnje, z. o. o.), Sara Petrovič, študentka, Mišel Gorenc, študent, Manca Kavšček, diplomantka.
  VSŠ_GRM NM - Poslovnik Strateškega sveta.doc
  Strokovni aktivi 

  Zap. št. Ime strokovnega aktiva Vodja Predmetna področja
  1. STROKOVNI AKTIV VSŠ ZA KMETIJSTVO dr. Mateja Colarič Bajc in Urška Trobec rastlinska pridelava, reja živali,
  2. STROKOVNI AKTIV VSŠ ZA ŽIVILSTVO IN GOSTINSTVO Anica Pajer in Anica Oblak Janko gastronomija, strežba, kuharstvo, predelava
  3. STROKOVNI AKTIV VSŠ ZA TURIZEM mag. Sebastjan Repnik turizem
  4. STROKOVNI AKTIV VSŠ ZA NARAVOVARSTVO Barbara Turk in mag. Urška Ogrinc  
  5. STROKOVNI AKTIV VSŠ ZA PODROČJA EKONOMIKE, POSLOVANJA, TRŽENJA, POSLOVNEGA SPORAZUMEVANJA, ZAKONODAJE dr. Mojca Kogovšek ekonomika, poslovanje, trženje, poslovno sporazumevanje, zakonodaja
  6. STROKOVNI AKTIV VSŠ ZA PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE Angelca Hrovat praktično izobraževanje
  7. STROKOVNI AKTIV VSŠ  - STROKOVNA SKUPINA ZA RAZVOJNO - RAZISKOVALNO DELO, ZA SPREMLJANJE IN IZVAJANJE SKP IN EU PROJEKTE dr. Lea-Marija Colarič-Jakše  

  Študentski svet 
  Maša Kosem - predsednica, člani: Bele Lea, Kuhelj Lara, Petrovič Sara, Turk Tjaša. 

  Predstavniki višje strokovne šole v Svetu zavoda
  Božidar Hudoklin (predstavnik Višje strokovne šole, skupnih služb in Medpodjetniškega izobraževalnega centra),
  Larisa Podržaj, Blaž Mavsar, Maša Kosem (študenti),
  Jože Simončič (predsednik Strateškega sveta VSŠ)