|  DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    GRMIS    |    ADMINISTRACIJA  

Nahajate se tukaj

  ORGANI ŠOLE

  Predavateljski zbor - št. leto 2022/23: predavatelji: Absec France, Milena Bartelj, Cerovšek Jožica, dr. Colarič Bajc Mateja, dr. Colarič-Jakše Lea-Marija, dr. Divjak Alenka, Glušič Marko, Goršin Anton, Goršin Fabjan Jana, Andreja Gril Novak, Hlebec Vida, mag. Hočevar Jože, Hrovat Angelca, Hrovat Tone, dr. Kogovšek Metka, dr. Kogovšek Mojca, Kurajić Irena, dr. Kužnik Lea, Majer Cuk Marja, Ana Marjanović, mag. Medvešček Ivanka, Mežič Franci, mag. Mikuš Tina, dr. Nemanič Julij, Nemanič Sabina, mag. Ogrinc Urška, Pajer Anica, dr. Podgoršek Jože, dr. Repnik Sebastjan, Trobec Urška, Turk Barbara, dr. Vombergar Blanka, Zdovc Matej.
  Študijska komisija
  Študijsko komisijo sestavljajo: Vida Hlebec, predsednica, dr. Sebastjan Repnik, član, Sabina Nemanič, članica.
  Poslovnik o delu ŠK-V.2.pdf
  Komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti
  Sestavljajo jo: dr. Sebastjan Repnik, predsednik, Sabina Nemanič, članica, Andreja Gril Novak, članica, Barbara Turk, članica, Jana Goršin Fabjan, članica, Irma Svetec Hudoklin, članica, Jure Kristan, predstavnik študentov, Nika Kastelic, predstavnica študentov.
  Poslovnik kakovosti VSŠ.pdf
  Strateški svet
  Sestavljajo ga: Jože Simončič (Kartuzija Pleterje), predsednik, mag. Jože Hočevar, predavatelj, mag. Urška Ogrinc, predavateljica, Urška Trobec, predavateljica, Stanko Tomšič (KZ Trebnje, z. o. o.), Sara Petrovič, študentka, Mišel Gorenc, študent, Manca Kavšček, diplomantka.
  VSŠ_GRM NM - Poslovnik Strateškega sveta.doc
  Strokovni aktivi 

  Zap. št. Ime strokovnega aktiva Vodja Predmetna področja
  1. STROKOVNI AKTIV VSŠ ZA KMETIJSTVO dr. Mateja Colarič Bajc in Urška Trobec rastlinska pridelava, reja živali,
  2. STROKOVNI AKTIV VSŠ ZA ŽIVILSTVO IN GOSTINSTVO Anica Pajer gastronomija, strežba, kuharstvo, predelava
  3. STROKOVNI AKTIV VSŠ ZA TURIZEM dr. Sebastjan Repnik turizem
  4. STROKOVNI AKTIV VSŠ ZA NARAVOVARSTVO Barbara Turk in mag. Urška Ogrinc  
  5. STROKOVNI AKTIV VSŠ ZA PODROČJA EKONOMIKE, POSLOVANJA, TRŽENJA, POSLOVNEGA SPORAZUMEVANJA, ZAKONODAJE dr. Mojca Kogovšek ekonomika, poslovanje, trženje, poslovno sporazumevanje, zakonodaja
  6. STROKOVNI AKTIV VSŠ ZA PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE Andreja Gril Novak praktično izobraževanje
  7. STROKOVNI AKTIV VSŠ  - STROKOVNA SKUPINA ZA RAZVOJNO - RAZISKOVALNO DELO, ZA SPREMLJANJE IN IZVAJANJE SKP IN EU PROJEKTE dr. Lea-Marija Colarič-Jakše  

  Študentski svet 
  Melisa Krnc - predsednica, člani: Starič Nastja, Kuhelj Lara, Petrovič Sara, Janković Vuk. 

  Predstavniki Višje strokovne šole v Svetu zavoda
  Božidar Hudoklin (predstavnik Višje strokovne šole, skupnih služb in Medpodjetniškega izobraževalnega centra),
  Krnc Melisa, Zogaj Drenusha, Gašperič Žan (študenti),
  Jože Simončič (predsednik Strateškega sveta VSŠ)