|  DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    GRMIS    |    ADMINISTRACIJA  

Nahajate se tukaj

  NAGOVOR ravnateljice VSŠ

   

  Spoštovani obiskovalci spletne strani Višje strokovne šole, organizacijske enote zavoda Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma!

  Na tej in drugih podstraneh Višje strokovne šole vam želimo predstaviti pomembne podatke o delovanju Višje strokovne šole, pa tudi celotnega zavoda Grm Novo mesto in vas obveščati kot potencialnega ali že vpisanega študenta, uspešnega diplomanta, naključnega ali pa rednega obiskovalca, ki se vedno znova in znova vrača, saj se prepletajo naši skupni interesi zaradi vseživljenjskega učenja in kariernega razvoja. Učimo se celo življenje in znanja ter izkušenj ni nikoli preveč.
   
  Višja strokovna šola Grm Novo mesto je bila ustanovljena leta 2001 in je prvih 6 let izobraževala študente po programu Kmetijstvo. Z letom 2007 se je program po bolonjski reformi prenovil ter vsebinsko razširil v smislu razvoja podeželja in preimenoval v program Upravljanje podeželja in krajine. V letu 2009 smo s pridobljenim študijskim programom Gostinstvo in turizem pričeli povezovati prehransko verigo ''Od vil do vilic'' - torej od pridelave in predelave do ponudbe. Leto dni kasneje smo dodali še tretji program, ki vsebuje področja varstva naravnih vrednost, s poudarkom znanj o biotski pestrosti, ekoremediacijskih ukrepov, uporabe alternativnih virov energije in zaščite zavarovanih območij, to je program Naravovarstvo.
   
  Za uspešno delovanje Višje strokovne šole, skladno z že začrtanimi vrednotami, vizijo in poslanstvom, je izjemno pomembna kakovostna izvedba izobraževalnega procesa, ki temelji na dobrem načrtovanju, sodelovanju, trajnostnemu razvoju, spoštljivemu odnosu do narave in nas samih ter medsebojnem spoštovanju z nenehnim učenjem. In prav slednje je, poleg spoštovanja zakonskih in strokovnih usmeritev, že vsa leta delovanja Višje strokovne šole vodilo na poti do odličnosti –  to je ''Pot s srcem''.
   
  Na Višji strokovni šoli Grm Novo mesto nudimo ''Odgovore za jutri'' (prepoznaven slogan oz. programska misel), saj usmerjamo izobraževanje v spoznavanje, analiziranje in stalno izboljševanje strokovnih pristopov, tehnoloških procesov in trženja v kmetijstvu, gostinstvu, turizmu in naravovarstvu s skupnim ciljem do odličnih in zaposljivih praktikov. Velik poudarek je torej na praktičnem izobraževanju v okviru Medpodjetniškega izobraževalnega centra, enote Grma Novo mesto ali pri drugih delodajalcih na osnovi sklenjene pogodbe o praktičnem izobraževanju. Izobraževanje namreč nenehno bogatimo s kakovostnimi partnerstvi, z razvejano infrastrukturo, z vzpodbudnim okoljem za projektno in raziskovalno delo ter z mednarodnim sodelovanjem … Vse za strokovni in osebnostni razvoj posameznika. Pomembna cilja, ki jima v pedagoškem procesu sledimo, sta fleksibilnost in zaposljivost. Želimo, da naši diplomanti znajo delati, ustvarjati, komunicirati, odločati in se dobro organizirati. Lahko rečemo, da močno sledimo Luciusu Annaeusu Seneci (rimskemu filozofu, državniku, dramatiku in humoristu), ki pravi: ''Ne učimo se za šolo, marveč za življenje''.
   
  Vabimo vas k vpisu na študij po programih Gostinstvo in turizem, Naravovarstvo ter Upravljanje podeželja in krajine na našo Višjo strokovno šolo, ki je kot partnerica projekta »Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja v letih 2018 – 2022« pridobila tudi večje število mest za zaposlene z namenom brezplačnega študija v okviru projekta MUNERA 3. Prav tako pa so znotraj projekta MUNERA 3 za zaposlene še vedno možne tudi brezplačne udeležbe na različnih usposabljanjih.
   
  Pridružite se nam na Grmu Novo mesto – centru biotehnike in turizma, na enoti Višja strokovna šola!
   
   
  ravnateljica Višje strokovne šole:
  dr. Mateja Colarič Bajc