|  DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    GRMIS    |    ADMINISTRACIJA  

Nahajate se tukaj

  ZNAČILNOSTI VIŠJEŠOLSKEGA IZOBRAŽEVANJA

  Višješolsko strokovno izobraževanje sodi na področje terciarnega izobraževanja (t.i. krajše terciarno izobraževanje oziroma kratki terciarni programi; ang.: tertiary short cycle education ali sub-degree level ali short cycle level
  Ovrednoteno je s 120 ECTS kreditnimi točkami in traja dve leti. Višješolsko izobraževanje se izvaja v okviru javno priznanih višješolskih strokovnih programov, ki so z usklajeni z bolonjsko deklaracijo.
  Več o višješolskem izobraževanju v Sloveniji najdete na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (povezava http://www.mizks.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_vis...)
   
  Višje strokovne šole izobražujejo visoko kvalificirane strokovnjake, usposobljene predvsem za izvajanje praktično naravnanih delovnih procesov in v manjši meri strokovnjake, usmerjene k iskanju teoretičnih rešitev. Tako so že v programski strukturi izjemne prav v deležu praktičnega izobraževanja.

   

   

   


  Na Višji strokovni šoli Grm Novo mesto izvajamo tri višješolske študijske programe UPRAVLJANJE PODEDEŽELJA IN KRAJINE, GOSTINSTVO IN TURIZEM in NARAVOVARSTVO.

  Izvajamo REDNI in IZREDNI ŠTUDIJ.


   

   

   

  REDNI ŠTUDIJ traja dve leti. Posamezno študijsko leto traja 34 tednov, od tega 24 tednov predavanj in drugih oblik pouka ter 10 tednov praktičnega izobraževanja.

  Teoretični del študija sestavljajo obvezni in izbirni moduli oz. predmeti. Študent si izbirni del teoretičnega izobraževanja med ponujenimi predmeti oblikuje v skladu z željeno poklicno potjo in osebnim karirenim načrtom.

  Praktično izobraževanje za študijska programa UPRAVLJANJE PODEDEŽELJA KRAJINE in NARAVOVARSTVO se izvaja v spomladanskem obdobju 1. letnika (10 tednov; od drugega tedna aprila naprej) in jesenskem obdobju 2. letnika (7 tednov; od prvega tedna oktobra do vključno tretjega tedna novembra) ter v zgodnjem spomladanskem obdobju 2. letnika (v mesecu marcu).
  Praktično izobraževanje za študijski program GOSTINSTVO IN TURIZEM se izvaja v skladu z razporeditvami v okviru študijskega leta, tako v pouka prostih tednih kot v času pouka prostih dnevih znotraj posameznega tedna in se podrobneje opredeli z Letnim delovnim načrtom šole ter z individualnimi načrtom izvajanja pratičnega izobraževanja.

  Študenti opravljajo praktično izobraževanje tako v okviru Medpodjetniškega izobraževalnega centra (MIC-a), enoti Grma Novo mesto, kot pri delodajalcih s katerimi ima šola sklenjeno pogodbo.
   


  IZREDNI ŠTUDIJ traja dve leti in pol. Izvajanje študijskega proces (teoretični del študija) poteka praviloma v popoldanskem času, 2 do 3 krat tedensko, oz. v modularni obliki. Praktično izobraževanje je organizacijsko prilagojeno zaposlenim študentom. Študenti imajo možnost priznavanja že pridobljenih praktičnih znanj in usposobljenosti, ki se sicer zahtevajo v okviru programa.