|  DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    GRMIS    |    ADMINISTRACIJA  
MUNERA 3


 

Prijava
KONTAKTNE INFORMACIJE

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
Grm Novo mesto - 
center biotehnike in turizma  
Sevno 13
8000 Novo mesto
Tel: 07 39 34 734
Fax: 07 39 34 710
e-mail: referat-grm@guest.arnes.si

URADNE URE REFERATA:
vsak delovnik od 9:00 do 10:30

VIZITKA

Nahajate se tukaj

  PROJEKTI

  PROJEKTNO DELO
  Projektno delo Višje strokovne šole Grma Novo mesto odraža področja strokovnega in razvojnega dela sodelavcev ter študentov in je v veliki meri vpeto v delovanje matičnega zavoda.

  Ključna področja razvojnega dela so:

  • razvoj izobraževalnega okolja (pedagoško razvojni in infrastrukturni del)
  • aplikativne raziskave na področju kmetijstva, varstva narave, gostinstva in turizma (pretežno v okviru diplomskih nalog)
  • razvijanje gospodarskega grozda za podeželje po načelih zaupanja vreden (nacionalni nivo),
  • razvijanje delovnih mest na podeželju (tehnološki in ekonomski razvoj),
  • razvoj gostinstva in zelenega turizma - specialni produkti, razvoj športa na podeželju, razvoj živilstva (mlečni proizvodi, mesni proizvodi, proizvodi iz sadja, vino, pekovski izdelki). Vse razvite recepture in proizvode preizkusimo in proizvajamo v okviru svojih prostorov - delavnic.
  • vseživljenjsko izobraževanje

  Projekti so navedeni na spletni strani Grma Novo mesto, saj se pri delu povezujemo s posameznimi enotami.

  POVEZAVA do opisov projektov https://www.grm-nm.si/projekti/projekti

  Tabela: Seznam pomembnejših projektov, v katerih je sodelovala VSŠ GRM NM  v obdobju od 2004 do 2017 (brez diplomskih nalog).

  PROJEKT Vir financiranja PRIJAVITELJ / INVESTITOR TRAJANJE
  Posodobitev govejega hleva in nakup mehanizacije SAPARD Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma 2004-2005
  Razvoj podjetništva na podeželju JV Slovenije PHARE Razvojni center Novo mesto d.o.o. 2005-2006
  Razvijanje in širjenje mrež z IKT podprtih lokalnih/regionalnih svetovalnih centrov in centrov za poklicno svetovanje – centrov VŽU Evropski socialni sklad Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma 2006
  Pospeševanje investicij v obnovljive vire energije na podeželju 2008, 2009 LEADER DROT – društvo za razvoj in oživitev Trebnjega 2008-2009
  Ohranjanje etnološke raznolikosti podeželja, tema: Ženske in podeželje LEADER Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma 2008-2009
  Promocijski kotiček Dolenjske in Bele krajine LEADER Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma 2009
  Nakup tehnološke opreme in ureditev prostora za izvajanje dejavnosti Medpodjetniškega izobraževalnega centra Evropski sklad za regionalni razvoj Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma 2009, 2010
  Erweiterung der Qualifikationen für Pferdewirte auf dem europäischen Arbeitsmark Leonardo da Vinci Partnerstva
   
  Beruflichen Schule Münsingen (DE)
   
  2009, 2010
  Uvajanje novih izobraževalnih programov na področju višjega strokovnega izobraževanja, IMPLETUM Evropski socialni sklad Zavod IRC 2008-2011
  Genska banka »Stare sadne sorte« LEADER Društvo Kočevarjev staroselcev 2010-2012
  Energetska sanacija Grm-a Novo mesto – centra biotehnike in turizma Kohezijski sklad
   
  Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma 2012-2013
  Tematski naravoslovni dan – Obora Ruperč vrh LEADER DLC DIANA, DOLENJSKI LOVSKI CENTER d.o.o. 2012-2013
  Inštitut za trajnostno upravljanja podeželja LEADER Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma 2010-2011
  Lokalna oskrba v Beli krajini LEADER Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto 2012-2013
  Obnova šolskega sadovnjaka PRP 2006-2013, Os1 (Ukrep 121) Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma 2011-2013
  Znanje – vez med šolami in delodajalci Evropski socialni sklad Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma 2012-2013
  Proizvodnja sira – podjetniška priložnost za razvoj podeželja v regiji / Regionalna proizvodnja sireva – poduzetničkavrijednost za ruralni razvitak, akronim NAPREDEK / NAPREDAK Evropski sklad za regionalni razvoj Veleučilište u Karlovcu 2014-2015
  Čebelnjak učilnica in lekarna LEADER Zavod čebela Novo mesto 2012-2013
  Delovno rekreacijski center za osebe s posebnimi potrebami LEADER Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma 2013
  Usposabljanje za delo v kmetijstvu, gozdarstvu in živilstvu PRP 2006-2013, Os1 (Ukrep 111) Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma 2013-2014
  Dolenjsko čebelarsko središče Petra Pavla Glavarja LEADER Regijska čebelarska zveza Petra Pavla GLavarja 2013-2014
  Permanentni projekt ČEBELARSKE ZVEZE SLOVENIJE: KAR SEJEMO, TO ŽANJEMO Lastna sredstva ČZS in šole Konzorcija biotehniških šol 2014 -
  Smartbees EU, EK, FP7 KBBE program (2013.1.3.-02, Numb.: 613960. Partnerji v 16 državah 2014-
  ŠOLSKI IZOBRAŽEVALNI PROJEKT – VINSKI VEČERI lastna Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma, VSŠ 2014 -
  Raziskovalni projekt:
  Pomen divjih opraševalcev pri opraševanju kmetijskih rastlin in trajnostno upravljanje v kmetijstvu za zagotovitev zanesljivega opraševanja
  CRP,
  "Zagotovimo.si hrano za jutri".
  Nacionalni inštitut za biologijo 2016 -
  Raziskovalni projekt:
  Ekološka hrana v gastronomiji – stanje, potenciali in koncept (model) za dobavo lokalnih ekoloških pridelkov oz. živil (EKO-GASTRO)
  ARRS UM, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede 2015 -
  Projekt vzpostavitve izobraževalno – promocijskega prodajnega mesta DOMAČA TRŽNICA, Gostišče Jurman, Ljubljana lastna Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma 2015-
  Projekt vzpostavitve izobraževalno – promocijskega lokala UČILNA OKUSOV, Plečnikove arkade, Ljubljana lastna Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma 2015-
  VITEA – sodelujejo sodelavci VSŠ, neposredni partner je Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija Erasmus+,
  KA 2
  EPLEFPA of PERIGORD iz Francije 2015 - 2017
  Program Norveški finančni mehanizem – izmenjava sodelavcev, Islandija NFM Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma, VSŠ 2014-2015
  FOOD2YOU Zavod za šolstvo Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma, VSŠ 2015-2016
  Program Norveški finančni mehanizem – izmenjava sodelavcev, Islandija NFM Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma, VSŠ 2015-2016
  Permanentni projekt TEKMOVANJE DIJAKOV IN ŠTUDENTOV V ZANANJU IN SPRETNOSTIH DIJAKOV IN ŠTUDENTOV KONZORCIJA BIOTEHNIŠKIH ŠOL SLOVENIJE
  • AJDA IN KULINARIKA
  • MED NA PODEŽELJU IN V MESTU

   

  • MLEKO – NA STIČIŠČU MED TRADICIJO IN SODOBNIMI TRENDI
    Konzorcij biotehniških šol
   
   
   
  (IZVEDBA Grm Novo mesto)
   
   
   
   
   
  2015
  2016
   
  2017
  60. državno tekmovanje oračev ZOTKA Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma 2016
  Projekt

  Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2016 do 2019 na območju JV Slovenije

   

  ESS CIK TREBNJE 2016-
  Projekt

  Dejavnost informiranja in svetovanja za zaposlene na območju JV Slovenije
   

   

  ESS RIC NOVO MESTO 2016-
  ANNIE (Aquaponics New Novelties In Education)
   
  Erasmus+, KA2
   
   
  Stichting Wellant, Wellant College, NL
   
  2016 - 2017