|  DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    GRMIS    |    ADMINISTRACIJA  

Nahajate se tukaj

    Dokončanje študija vpisanih pred bolonjskim sistemom

    Z Odločbo št. 6033-258/2016/1 z dne 15.6.2016, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport višješolski program Kmetijstvo izbriše iz razvida izvajalcev javno veljavnih višješolskih študijskih programov, ki ga je sprejel minister, pristojen za šolstvo z odredbo št. 011-17/2000 z dne 23.5.2000 (Ur.l.RS, št. 48/00). Program Kmetijstvo nadomešča bolonjski program Upravljanje podeželja in krajine. 

    Študijski program GOSTINSTVO in študijski program TURIZEM je po bolonjskem sistemu nadomestil program GOSTINSTVO IN TURIZEM.

    Študentom omogočamo prevedbo na ECTS sistem in dokončanje izobraževanja.