|  DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    GRMIS    |    ADMINISTRACIJA  

Nahajate se tukaj

    GRMIS - INFORMACIJSKI SISTEM

    GRMIS je informacijski sistem, ki nudi podporo študentom za prijavo in odjavo od izpitov, vpogled v stanje prijav, pregledovanje e-indeksa, izpolnjevanje anket ipd, v računalniški aplikaciji Evidenca, ki jo šola uporablja za vodenje evidenc študentov.

    Študent v sistem vstopa z geslom, ki ga dobi v prvem letu vpisa (praviloma v mesecu novembru po navadni pošti). Geslo je veljavno dokler je vpisan oz. ima status rednega ali izrednega študenta na Višji strokovni šoli Grm.

    Študent, ki po zaključku izobraževanja opravlja manjkajoče izpite in nima več statusa na naši šoli, v referatu odda vlogo za evidenčni vpisVLOGA ZA EVIDENČNI VPIS.doc   Izvedba evidenčnega vpisa ni plačljiva. Po odobritvi evidenčnega vpisa, bo študentovo geslo zopet aktivno in se bo lahko prijavljal na izpitne roke v tekočem študijskem letu. Evidenčno vpisani plačujejo izpite po ceniku.