|  DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    GRMIS    |    ADMINISTRACIJA  

Nahajate se tukaj

  KNJIŽNICA

   
  1. Knjižnica Grm
  Sevno 13, Novo mesto
  Tel.: 07/39 34 717
  Knjižničarka: Anica Možina
  E-naslov: knjiznica.kmetsnm@guest.arnes.si
   
  Uradne ure za uporabnike knjižnice Grm:
  Pon.: 7.00 – 16.00
  Tor. – pet.: 7.00 – 14.00
   
  2. Knjižnice na organizacijski enoti Srednja šola za gostinstvo in turizem 
  Ulica talcev 3, Novo mesto

  Tel.: 07/37 31 628
  Knjižničarka: Marija Turk

  E-naslov: knjiznica.ssgtnm@guest.arnes.si

  Uradne ure za uporabnike knjižnice na Srednji šoli za gostinstvo in turizem:
  Čet.: 8.00 - 13.00
  Ostale dni je izposoja možna po predhodnem dogovoru.

  O KNJIŽNICI
   
  Knjižnica je s svojo dejavnostjo in gradivom del vzgojno izobraževalnega dela centra Grm Novo mesto.  Namenjena je študentom, dijakom in zaposlenim centra. Je polnopravna članica sistema COBISS. Gradivo je v prostem pristopu razporejeno po sistemu univerzalne decimalne klasifikacije (UDK).  
   
  Članstvo
  Član lahko postane vsak študent, dijak in zaposleni centra z vpisom v knjižnico. Članarine ni.
   
  Uradne ure za uporabnike
  Knjižnica je za uporabnike odprta od ponedeljka do petka po razporedu, ki je objavljen na vratih. V knjižnici občasno poteka tudi pouk, zato je takrat knjižnica zaprta. Vse morebitne spremembe so objavljene sproti.  
   
  Izposoja
  Knjižnica omogoča dostop do knjižničnega gradiva, njegovo uporabo v prostorih knjižnice ter izposojo na dom. Izposoja je brezplačna. Gradivo si izposoja vsak uporabnik osebno s svojo člansko izkaznico, ki jo dobi ob vpisu v knjižnico.  
  Izposojevalni roki so določeni glede na vrsto gradiva:
  -       knjige: 14 dni, izposojo je možno podaljšati še za 7 dni ali več, razen za gradivo za domače branje,
  -       revije: do 3 dni,
  -       DVD, CD,... se uporabljajo samo pri pouku in predavanjih,
  -       leksikone, slovarje, priročnike, enciklopedije je mogoče uporabljati samo v prostorih knjižnice in pri pouku ter predavanjih,
  -       gradivo, označeno z rdečo piko, ni za izposojo.
  Uporabnik si ne more izposoditi novega gradiva, dokler ne vrne izposojenega gradiva, ki mu je potekel rok izposoje. Gradivo je mogoče tudi rezervirati, in sicer osebno pri knjižničarki.  Načini podaljševanja roka izposoje so:
  ·         osebno v knjižnici
  ·         telefonsko
  ·         preko interneta
   
  Izgubljeno ali poškodovano gradivo
  Izgubljeno ali poškodovano gradivo, ki ga je mogoče nadomestiti z novim, uporabnik nadomesti z enako enoto v dogovoru s knjižničarko. Če gradiva ni možno nadomestiti z novim, uporabnik plača odškodnino. Uporabnikom se lahko odreče izposoja, če nimajo poravnanih obveznosti v knjižnici.
   
  Uporaba računalnikov
  V knjižnici so uporabnikom na razpolago štirje računalniki. Namenjeni so šolskemu delu (iskanje informacij za namen pouka oz. predavanj, pisanje seminarskih, raziskovalnih, projektnih nalog, …). Igranje igric je prepovedano.
  Uporabnik knjižnice, ki želi uporabljati računalnik, se prijavi pri knjižničarki. Po končanem delu se pri knjižničarki odjavi in pospravi za sabo. Uporaba računalnika poteka v tišini.
   
  Pravila lepega vedenja v knjižnici
  V knjižnici je nujna obzirnost do vseh uporabnikov knjižnice. Vanjo vstopamo tiho in ne motimo drugih uporabnikov. V knjižnico ni dovoljeno prihajati s hrano in pijačo. Telefoniranje je prepovedano. Vsak uporabnik sam skrbi za svoje imetje (denarnice, mobilni telefoni, torbe), saj zanje ne odgovarjamo.
  Povezave
  ·         Slovarji (www.pons.si/index.php)
  ·         SSKJ (bos.zrc-sazu.si/sskj.html)
  ·         E-knjiga (www.e-knjiga.si)
  ·         Najboljša knjiga (www.najknjiga.blogspot.com)
  ·         Spletna knjigarna (www.ruslica.si)
  ·         Slovenska kulturna dediščina (www.kamra.si)
  ·         Knjižnica Mirana Jarca (www.nm.sik.si)