|  DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    GRMIS    |    ADMINISTRACIJA  

Nahajate se tukaj

  MERILA ZA VPIS

  V primeru omejitve vpisa bodo upoštevana naslednja merila za izbiro:
  Pri kandidatih, ki so koncali gimnazijo ali drug program za pridobitev srednje strokovne izobrazbe (tudi petletni program, nadaljevalni program srednjega izobraževanja ali program poklicno-tehniškega izobraževanja) oziroma poklicni tecaj, bo upoštevan seštevek:

  - s faktorjem 2 pomnožene ocene splošnega uspeha pri maturi, poklicni maturi ali zaključnem izpitu (izraženega v točkah in pretvorjenega v ocenjevalno lestvico od 2 do 5) ter ocen splošnega uspeha v 3. in 4. letniku oziroma zadnjih dveh letnikih srednje šole.

  Pri kandidatih, ki opravili mojstrski ali delovodski oziroma poslovodski izpit, bo upoštevan seštevek:

  - s faktorjem 2 pomnožene ocene splošnega uspeha pri mojstrskem ali delovodskem oziroma poslovodskem izpitu (izraženega v točkah in pretvorjenega v ocenjevalno lestvico od 2 do 5) ter ocen pri preizkusu znanja iz slovenskega jezika
  - s književnostjo in matematike ali tujega jezika.