|  DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    GRMIS    |    ADMINISTRACIJA  

Nahajate se tukaj

  PRIJAVA ZA VPIS

  Na spodnji povezavi najdete prijavnico za vpis v višješolske programe v prvem roku. Prijavnico izpolnite, natisnite, podpišite in pošljite s priporočeno poštno pošiljko na Šolski center Celje, Višješolska prijavna služba Celje, Pot na Lavo 22, 3000 Celje, do vključno 15. marca 2024, ali na e-naslov: prijava.vps@sc-celje.si 
   
  https://vss-ce.com/VPSPrijavnica/
   
  Tisti, ki do 15. marca ne boste/niste oddali prijavnice za vpis v 1. roku  in tisti, ki niste bili sprejeti v prvem roku, lahko kandidirate za vpis na prosta mesta v 2. roku. Sprejeti v 1. roku bodo z izidom izbirnega postopka seznanjeni do 22. julija. Višje šole pa bomo sprejete v 1. roku vpisovale v tednu od 20. avgusta do vključno 21. avgusta. Sprejeti dobijo po pošti vabilo na vpis.
  Prosta mesta za 2. prijavni rok bodo objavljena na naši spletni strani in spletni strani Višješolske prijavne službe Celje dne, 23. avgusta.
  Prijava za 2. prijavni rok poteka od 23. avgusta do 29. avgusta 2024 z elektronskim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe: https://vss-ce.com/VPSPrijavnica/.  Višješolska prijavna služba bo kandidate, ki so se za vpis prijavili z 2. prijavo, pisno seznanila z izidom izbirnega postopka do 23. septembra. Višje šole bomo sprejete v 2. roku vpisovale do vključno 1. oktobra.

  Vpis za redni študij poteka v 1. in 2. prijavnem roku.
  Naknadni vpis izrednih študentov na še prosta mesta do 9. oktobra direktno na šoli. Več o tem postopku najdete tukaj.