|  DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    GRMIS    |    ADMINISTRACIJA  
MUNERA 3


 

Prijava
KONTAKTNE INFORMACIJE

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
Grm Novo mesto - 
center biotehnike in turizma  
Sevno 13
8000 Novo mesto
Tel: 07 39 34 734
Fax: 07 39 34 710
e-mail: referat-grm@guest.arnes.si

URADNE URE REFERATA:
vsak delovnik od 9:00 do 10:30,
petek tudi od 14:00 do 16:00.
VIZITKA

Nahajate se tukaj

  ŠTUDIJSKI KOLEDAR

  PROGRAM UPRAVLJANJE PODEŽELJA IN KRAJINE, GOSTINSTVO IN TURIZEM, NARAVOVARSTVO    
  KOLEDAR ZA ŠTUDIJSKO LETO 2020/2021

  1. LETNIK

  1. oktober 2020 Uvodni dan (sprejem študentov – Uvodni dan) za vse 1. letnike
  1. do 9. oktober 2020 Projektni dnevi – za 1. letnike rednega študija kot del rednega pedagoškega procesa
  12. oktober 2020 Začetek rednih predavanj za študente 1. letnika rednega študija NAR, UPK in GT
  12. oktober 2020 Začetek predavanj za študente izrednega študija
  15. in 16. oktober 2020 Konferenca ob svetovnem dnevu hrane
  26. oktober do 1. november 2020 Jesenske počitnice
   12. november 2020 14. mednarodna konferenca Logistika v kmetijstvu (tema Podnebne spremembe v logistiki v kmetijstvu)
  vsak 3. četrtek v mesecu, od novembra do aprila Vinsko kulinarični večeri (predstavitev vinarja in še 1 skupine hrane) v sklopu Evropske gastronomske regije 2021 , 19. nov., 17. dec., 21. jan., 25. feb., 18. marec, 15. april
  2. polovica novembra 2020 Dogodek LIFE NATURAVIVA z odprtjem razstave Magična narava – razstava najboljših naravoslovnih fotografij iz mednarodnega natečaja 2019
  9. december 2020 do 3. januar 2021 Praktično izobraževanje za 1. letnik GT redni študij - 4 tedne
  16. december 2020 Dan zame, dan za študente (tudi za študente GT, ki so na PRI), 2. karierni dan za študente, Dan Erasmus+
  25. december 2020 Praznik
  28. december 2020 do 3. januar 2021 Novoletne in študijske počitnice
  1. januar 2021 Praznik
  februar 2021 Živilski teden / dan (tema MEHKUŽCI)
  10. januar 2021 Zaključek 1. semestra za 1. letnik UPK in NAR - redni
  11. januar 2021 Začetek 2. semestra za 1. letnik UPK in NAR - redni
  11. januar do 27. marec 2021 1. izpitni roki za predmetne in delne izpite za 1. l. (1. semester)
  24. januar 2021 Zaključek 1. semestra za 1. letnik GT redni
  22. in 23. januar 2021 Informativa
  25. januar 2021 Začetek 2. semestra za 1. letnik GT redni
  29. januar 2021 3. karierni dan (za bodoče študente)
  8. februar 2021 Kulturni praznik
  9. feruar 2021 Rok oddaje poslovnih modelov za POPRI, sledi 3. in 4. marca regijski predizbori in 7. aprila zaključek tekmovanja POPRI
  12. in 13. februar 2021 Informativni dnevi
  15. do 21. februar 2021 Zimske počitnice za 1. letnik UPK, NAR in GT
  četrtki in petki (lahko pa tudi sobote) od 4. marca 2021, pa do konca študijskega leta Praktično izobraževanje za 1. letnik GT redni študij - 4 tedne
  15. marec do 9. april 2021 2. roki za predmetne izpite 1. in 2. letnik (1. semester)
  17. marec 2021 Dan odprtih vrat Grma
  9. april 2021 4. karierni dan (za študente, diploma, izbirni predmeti)
  11. april 2021 Zaključek 2. semestra za 1. letnik UPK in NAR redni ter za 3. ciklus- izredni
  12. april 2021 Velikonočni ponedeljek – praznik
  14. april 2021 Dan šole – pedagoških obveznosti prosti dan
  12. april do 20. junij 2021 Praktično izobraževanje za 1. letnik UPK in NAR – 10 tednov
  12. april do 23. maj 2021 1. roki za predmetne izpite 1. letnik (drugi semester)
  16. april 2021 23. državno tekmovanje Etnološke in kulinarične značilnosti Slovenije, 14. januar je rok za oddajo e-prijave, 15. marec je rok za oddajo naloge
  26. april 2021 Pouka prost dan
  27. april 2021 Praznik
  28. april do 30. april 2021 Prvomajske počitnice – PRI poteka, pedagoški del ne
  1. in 2. maj 2021 Praznik
  24. maj do 11. julij 2021 2. roki za predmetne izpite 1. letnik (drugi semester)
  13. junij 2021 Zaključek 2. semestra za 1. letnik GT – redni ter zaključek predavanj za izredni študij GT (1. in 2. ciklus)
  12. julij do 14. avgust 2021 Poletne počitnice
  16. avgust do 20. september 2021 3. in 4. izpitni roki za predmetne izpite 1. letnika
  18. do 20. avgust 2021 Predviden vpis v 1. letnik za redne in izredne študente sprejete v spomladanskem roku – 1. rok
  10. september 2021 Podpis pogodb za izredne – 2.  in 3. leto izobraževanja
  13. september 2021 Oddaja vlog za ponavljanje 1. letnika
  17. do 30. september 2021 Vpis v 2. letnik – redni, program UPK, NAR in GT
  23. september do 1. oktober 2021 Vpis v 1. letnik za redne in izredne študente sprejete v jesenskem roku - 2. rok
  do 8. oktober do 30. oktobra 2021 Vpis v 1. letnik za izredne študente - 3. rok (neposredni vpis)
  1. oktober 2021 Začetek študijskega leta 2021/2022

   
  IZSEK IZ KOLEDARJA ZA 1. LETNIK:

  Praktično izobraževanje

  Študenti 1. letnika programa GT imajo prvi del praktičnega izobraževanja – 4 tedne v času od 9. decembra 2020 do 3. januarja 2021. V tem času ni predavanj. Drugi del PRI je za študente 1. letnika programa GT predvidoma ob četrtkih in petkih (lahko pa tudi ob sobotah), od 4. marca 2021 pa do konca študijskega leta, tako da v tem času običajno ni predavanj ali vaj.
  Praktično izobraževanje za 1. letnike programov UPK in NAR je od 13. aprila do 20. junija 2021 (10 tednov).
  Predvidevamo še 1 prosto dopoldne za sistematski zdravstveni pregled študentov.
  Možne so spremembe koledarja zaradi vključitve projektnih dni in ostalih aktivnosti v soglasju s študenti, o katerih boste pravočasno obveščeni.

  Izpitni roki

  Izpitni roki za predmetne izpite bodo razpisani predvidoma 30 dni po zaključenem predavanju posameznega predmeta. Izredni študenti bodo lahko opravljali izpite tudi v razpisanih izpitnih rokih za redne študente.

  PROGRAM UPRAVLJANJE PODEŽELJA IN KRAJINE, GOSTINSTVO IN TURIZEM, NARAVOVARSTVO    

  KOLEDAR ZA ŠTUDIJSKO LETO 2020/2021

  2. LETNIK

  1. oktober 2020 Uvodni dan (sprejem študentov – Uvodni dan) za 2. letnik GT
  1. oktober do 2. november 2020 Praktično izobraževanje – 5 tednov - 2. letnik UPK in NAR – redni
  1. do 9. oktober 2020 Projektni dnevi – za 2. letnik GT kot del rednega pedagoškega procesa
  srede in petki (lahko pa tudi sobote) od 14. oktobra 2020, pa do konca študijskega leta Praktično izobraževanje – 2. letnik – redni GT (v tem času ni predavanj ali vaj, z možnimi izjemami)
  12. oktober 2021 Začetek rednih predavanj za študente 2. letnika rednega študija GT ter za študente izrednega študija NAR, UPK in GT
  26. oktober do 1. november 2020 Jesenske počitnice za 2. letnik GT – redni in vsi izredni
  2. november 2020 Začetek predavanj za študente 2. letnika NAR in UPK– redni študij in vsi izredni
  12. november 2020 14. mednarodna konferenca Logistika v kmetijstvu (tema Podnebne spremembe v logistiki v kmetijstvu)
  6. november 2020 1. karierni dan (srečanje z delodajalci, karierni razgovori, dopoldan v času konference Logistika v kmetijstvu) študentje nimajo predavanj po urniku, ampak druge obveznosti
  vsak 3. četrtek v mesecu, od novembra do aprila Vinsko kulinarični večeri (predstavitev vinarja in še 1 skupine hrane), 19. nov., 17. dec., 21. jan., 25. feb., 18. marec, 15. april (v okviru predmeta OGD)
  november 2020 Diplomski izpiti in seja Študijske komisije
  2. polovica novembra 2020 Zagovori diplom in seja študijske komisije
  15. december 2020 Podelitev diplom in certifikatov
  16. december 2020 Dan zame, dan za študente (tudi za študente GT, ki so na PRI), 2. karierni dan za študente, Dan Erasmus
  25. december 2020 Praznik
  28. december 2020 do 3. januar 2021 Novoletne in študijske počitnice
  1. januar 2021 Praznik
  10. januar 2021 Zaključek 1. semestra za 2. letnik GT - redni
  11. januar 2021 Začetek 2. semestra za 2. letnik GT - redni
  11. januar do 12. februar 2021 1. izpitni roki za predmetne in delne izpite za 2. letnik GT (1. semester)
  29. januar 2021 3. karierni dan (za bodoče študente)
  5. februar 2021 Zaključek 1. semestra za 2. letnik UPK in NAR - redni
  8. februar 2021 Kulturni praznik
  9. februar 2021 Začetek 2. semestra za 2. letnik UPK in NAR - redni
  9. februar do 19. marec 2021 1. roki za predmetne izpite za 2. letnik UPK in NAR ter
  2. roki za predmetne izpite za 2. letnik GT (za 1. semester)
  9. februar 2021 Rok oddaje poslovnih modelov za POPRI, sledi 3. in 4. marca regijski predizbori in 7. aprila zaključek tekmovanja POPRI
  12. in 13. februar 2021 Informativni dnevi
  15. februar  do 28. februar 2021 Praktično izobraževanje – 2 tedna - 2. letnik UPK in NAR - redni
  15. do 21. februar 2021 Zimske počitnice za 2. letnik GT
  17. marec 2021 Dan odprtih vrat Grma
  22. marec do 23. april 2021 2. roki za predmetne izpite za 2. letnik UPK in NAR (1. semester)
  marec 2021 Diplomski izpiti in seja študijske komisije
  5. april 2021 Velikonočni ponedeljek
  9. april 2021 4. karierni dan (za študente, diploma, izbirni predmeti)
  11. april 2021 Zaključek 2. semestra za 3. ciklus- vsi izredni
  14. april 2021 Dan šole – pedagoški obveznosti prosti dan
  16. april 2021 23. državno tekmovanje Etnološke in kulinarične značilnosti Slovenije, 14. januar je rok za oddajo e-prijave, 15. marec je rok za oddajo naloge
  26. april 2021 Pouka prost dan
  27. april 2021 Praznik
  27. april do 30. april 2021 Prvomajske počitnice – PRI poteka, pedagoški del ne
  1. in 2. maj 2021 Praznik
  3. maj do 4. junij 2021 1. roki za predmetne izpite 2. letnik (drugi semester)
  21. maj 2021 Strokovna ekskurzija na Avstrijsko Štajersko za 2.l. NAR
  21. maj 2021 Zaključek 2. semestra za 2. letnik UPK in NAR - redni
  24. maj do 13. junij 2021 Praktično izobraževanje -3 tedni – 2. letnik UPK in NAR - redni
  24. do 28. maj 2021 Naravovarstveni tabor za vse študente naravovarstva
  11. junij 2021 Zaključek 2. semestra za 2. letnik GT – redni ter zaključek predavanj za izredni študij GT (1. in 2. ciklus)
  14. junij do 11. julij 2021 2. roki za predmetne izpite 2. letnik (drugi semester)
  julij 2021 Diplomski izpiti in seja Študijske komisije
  12. julij do 14. avgust 2021 Poletne počitnice
  16. avgust do 20. september 2021 3. in 4. izpitni roki za predmetne izpite 2. letnika
  10. september 2021 Podpis pogodb za izredne – 2.  in 3. leto izobraževanja
  13. september 2021 Oddaja vlog za ponavljanje 2. letnika
  17. do 30. september 2021 Vpis v ponavljanje 2. letnika – redni program UPK, NAR in GT
  1. oktober 2021 Začetek študijskega leta 2021/2022

   
  IZSEK IZ KOLEDARJA ZA 2. LETNIK:

  Praktično izobraževanje

  Študenti 2. letnika programa GT imajo praktično izobraževanje srede in petke (lahko pa tudi sobote) od 14. oktobra 2020 dalje, pa do konca študijskega leta, z izjemami. Študenti 2. letnika programov NAR in UPK imajo PRI razdeljeno v treh delih: 5 tednov - od 1. oktobra do 1. novembra, 2 tedna - od 15. februarja do 28. februarja in 3 tedne – od 24. maja do 13. junija 2021.
  Možne so spremembe koledarja zaradi vključitve projektnih dni in ostalih aktivnosti v soglasju s študenti, o katerih boste pravočasno obveščeni.

  Izpitni roki

  Izpitni roki za predmetne izpite bodo razpisani predvidoma 30 dni po zaključenem predavanju posameznega predmeta. Izredni študenti bodo lahko opravljali izpite tudi v razpisanih izpitnih rokih za redne študente.
  Po potrebi se termini zagovorov diplomskih nalog dodatno razpišejo.